Jakość polskich dróg jest gorsza niż w Indiach i Namibii

Jakość polskich dróg jest gorsza niż w Indiach i Namibii

Dziura w drodze
Dziura w drodze Źródło:Rankomat.pl
W rankingu jakości dróg Polska zajmuje 20. miejsce w Europie i 57. na świecie. Choć w porównaniu do poprzednich lat nasza infrastruktura drogowa jest znacznie lepsza, daleko nam jeszcze do takich państw jak Holandia, Austria czy Portugalia.

Eksperci Rankomat.pl przeanalizowali raport Światowego Forum Ekonomicznego, który dotyczy m.in. jakości dróg na świecie w 2019 r. Oceny przyznane polskiej infrastrukturze drogowej są niepokojące – znajdujemy się w ogonie rankingu państw europejskich. Konieczność poprawy stanu dróg potwierdza także raport GDDKiA. Prawie 37 proc. nawierzchni drogowej w naszym kraju kwalifikuje się do remontu. Codziennie z powodu niewłaściwego stanu jezdni dochodzi średnio do 27 kolizji lub wypadków.

Polskie drogi na 57. miejscu światowego rankingu

W raporcie uwzględniającym 141 państw, aż 56 wyprzedziło Polskę pod względem jakości infrastruktury drogowej. Ocena naszego kraju wyniosła 4,31 w skali 1-7 (im wyższa ocena, tym szerzej rozwinięta infrastruktura). Na pierwszych miejscach w rankingu znalazły się takie państwa jak: Singapur (6,45), Holandia (6,43), natomiast na ostatnich: Czad (1,94) i Mauretania (2,03).

Stan dróg na świecie

Polskie drogi nie wypadają najlepiej na tle Europy

Po uwzględnieniu krajów należących tylko do Unii Europejskiej, nasz kraj uplasował się na 20. pozycji na 27 państw. W czołówce państw z najlepszą infrastrukturą drogową znalazła się Holandia, Austria i Portugalia, a niechlubne ostatnie miejsca na liście zajęły: Rumunia, Malta i Bułgaria.

Bezpieczeństwo polskich kierowców zależy od stanu dróg

Z raportu GDDKiA wynika, że na koniec 2018 roku ponad 8 tys. km dróg w Polsce (37 proc.) było w stanie złym lub niezadowalającym, przy czym stan 14 proc. z nich określono jako krytyczny. Jakość polskich dróg systematycznie się jednak poprawia.

Stan nawierzchni dróg krajowych

Niewłaściwy stan jezdni to jedna z przyczyn kolizji i wypadków drogowych, wymienianych corocznie w statystykach policyjnych. W ubiegłym roku w Polsce odnotowano 9963 takie zdarzenia. Jeśli wziąć pod uwagę długość sieci dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA i koncesjonariuszy (ok. 18 133 km), to do kolizji lub wypadku z powodu złej nawierzchni, garbu czy wyboju na drodze dochodziło średnio co 2 kilometry. Najwięcej takich zdarzeń policja odnotowała w województwie śląskim, a najmniej w podkarpackim.

Czytaj też:
Południowej Obwodnicy Warszawy nie będzie w terminie
Czytaj też:
GDDKiA ogłosi w tym roku przetargi na 350 km nowych dróg

Opracował:
Źródło: Rankomat.pl