Co według Polaków przemawia za samochodami elektrycznymi?

Co według Polaków przemawia za samochodami elektrycznymi?

Samochody elektryczne
Samochody elektryczne Źródło:Volkswagen, IBRM Samar
Polacy, którzy rozważają zakup elektryka, zostali spytani o to, co według nich jest zaletą tego typu aut. Odpowiedzi dają do myślenia producentom.

23 proc. przebadanych Polaków deklaruje, że rozważa zakup samochodu elektrycznego. Jako najważniejsze argumenty, które przemawiają za zakupem samochodu elektrycznego respondenci najczęściej wymieniają ochronę środowiska (61 proc.), niskie koszty eksploatacji (40 proc.) i możliwość ładowania samochodu w domu (35 proc.).

Własne rozeznanie i przejażdżka autem elektrycznym są najczęstszymi powodami, które przekonują Polaków do rozważania zakupu samochodu elektrycznego. Zaskakująco duży odsetek ankietowanych biorących pod uwagę wspomniany zakup wcale nie mieszka w domach jednorodzinnych.

Najnowsze badanie zrealizowane przez InsightOut Lab we współpracy z marką Volkswagen skupia się na ankietowanych, którzy deklarują, że rozważają zakup samochodu elektrycznego (23 proc. wszystkich przebadanych Polaków). Ich opinie rzucają światło na przyczyny, dla których Polacy zaczynają brać pod uwagę przesiadkę do auta na prąd.

Co ciekawe, wbrew obiegowej opinii, znaczna część tej grupy nie mieszka w domach jednorodzinnych i wcale nie traktuje samochodów elektrycznych jako potencjalnie drugich lub trzecich aut w ich gospodarstwach domowych.

Dlaczego samochód elektryczny?

Grupę badanych, która na pytanie „Czy rozważasz zakup samochodu elektrycznego?” odpowiedziała „zdecydowanie tak” lub „raczej tak”, zapytano: „Co sprawiło, że rozważasz zakup samochodu elektrycznego?”. Respondenci nie musieli ograniczać się do wyboru tylko jednej przyczyny.

Najczęściej zaznaczaną odpowiedzią były informacje, które ankietowani znaleźli na temat samochodów elektrycznych, np. w internecie czy prasie. Wskazało na nią 51 proc. badanych. Nieco mniej (36 proc.) odpowiedziało, że punktem zwrotnym była dla nich możliwość przejechania się samochodem elektrycznym (jazda testowa u dealera, skorzystanie z usługi carsharingu lub przejażdżka samochodem znajomego). Dla jednej czwartej (25 proc.) bezpośrednim impulsem do rozważania takiego zakupu było zobaczenie auta elektrycznego na ulicy.

Ekologia najważniejsza

Rozważający zakup auta na prąd na pytanie „Jakie są według ciebie najważniejsze powody, które przemawiają za zakupem samochodu elektrycznego?” wymieniają najczęściej:

  • ochronę środowiska (61 proc.),
  • niskie koszty eksploatacji (40 proc.),
  • możliwość ładowania samochodu w domu (35 proc.),
  • przywileje, czyli darmowe parkowanie w płatnych strefach, możliwość jazdy buspasami (28 proc.),
  • bardzo cichą pracę silnika elektrycznego (23 proc.).

Nie tylko dla mieszkających w domach jednorodzinnych

Wyniki najnowszego badania przeczą tezie, że samochodami elektrycznymi zainteresowani są prawie wyłącznie ci Polacy, którzy mieszkają w domach jednorodzinnych oraz ci, dla których auto na prąd byłoby drugim lub trzecim autem w gospodarstwie domowym.

Po pierwsze, 44 proc. rozważających wspomniany zakup mieszka w blokach. Odsetek ten jest jeszcze większy, jeśli pod uwagę weźmiemy tylko tych badanych, którzy stanowczo (odpowiedź „zdecydowanie tak”) rozważają zakup samochodu elektrycznego. Wówczas wynosi on aż 48 proc. Innymi słowy, niemal połowa Polaków zdecydowanie biorących pod uwagę zakup samochodu elektrycznego mieszka w blokach.

Po drugie, 43 proc. ankietowanych, którzy rozważają przesiadkę do samochodu elektrycznego, twierdzi, że gdyby kupili auto na prąd, byłoby ono jedynym autem w ich gospodarstwie domowym. Dla 44 proc. samochód elektryczny byłby jednym z dwóch samochodów w domu, a dla 13 proc. jednym z trzech lub więcej.

Czytaj też:
Gigafabryka Volkswagena stanie w Polsce? Jest na to szansa

Źródło: InsightOut Lab, VW