Jak bardzo starymi samochodami jeżdżą Polacy?

Jak bardzo starymi samochodami jeżdżą Polacy?

Kierowca
Kierowca / Źródło: Shutterstock / VAndreas
Jesteśmy na piątym miejscu w Europie, jeśli chodzi o liczbę jeżdżących po drogach samochodów. Mamy ich wg GUS 23,4 mln. W jakim są wieku?

Dane GUS z 2019 roku są takie, że 19 mln z zarejestrowanych w Polsce aut ma ponad 10 lat. Z kolei z danych miesięcznych IBRM Samar wynika, że sprowadzane do polski auta (blisko 900 tys. rocznie) mają po ok. 12 lat. Prawdziwy wiek aut w Polsce zbadała firma GfK na zlecenie Beesafe.

Przeprowadzone w marcu 2021 roku badanie wskazuje, że ponad 80 proc. Polaków w wieku od 25 do 55 lat ma przynajmniej jeden samochód. Właścicielami pojazdów nieco częściej są osoby w wieku 35-44 lata (84 proc. z nich zadeklarowało, że posiada auto) niż osoby z grupy 25-34 lata (78 proc.) oraz te należące do najstarszej badanej grupy, czyli 45-55 (79 proc.).

W jakim wieku jest samochód Polaka?

Trzy czwarte respondentów w badaniu GfK dla Beesafe zadeklarowało, że ich samochód ma nie więcej niż 15 lat. Starszymi, mającymi od 16 do 20, a nawet więcej lat, najczęściej jeżdżą osoby między 45. a 55. rokiem życia (zadeklarowało to 44 proc. respondentów z tej grupy wiekowej). Najmłodsza przebadana grupa (25-34 lata) w znacznej większości deklarowała posiadanie auta nie starszego niż 10 lat (aż 70 proc.).

Z badania wynika, że pojazdami, które mają mniej niż 10 lat, częściej jeżdżą kobiety (57 proc.) niż mężczyźni (42 proc.). Aż 16 proc. badanych panów zadeklarowało za to, że ich cztery kółka mają więcej niż 20 lat.

Stare czyli jakie?

Ile lat musi mieć auto, żeby Polacy uważali je za stare? Największa grupa respondentów (blisko 40 proc.) za stary jest skłonna uznać pojazd 14-letni lub starszy. W kwestii oceny wieku bardziej krytyczni okazują się mężczyźni, aż 35 proc. z nich za wiekowy uznała pojazd do 10 lat, a 4 proc. jako taki wskazało już 4-5-letnie auto. Kobiety są w tej kwestii nieco mniej zasadnicze – blisko 65 proc. odpowiedziało, że auto stare ma powyżej 11 lat.

Postrzeganie wieku jest różne w zależności od tego, czy rozmawia się z posiadaczem auta czy niezmotoryzowanym. Właściciele pojazdów byli bardziej skłonni do uznania za stary samochodu, który jest 11-13-letni lub 14-15 letni i starszy – łącznie obu wskazań udzieliło 61 proc. z nich. Te same auta jako wiekowe określiło już tylko 45 proc. respondentów, którzy nie posiadają własnych czterech kółek.

Czytaj też:
Import samochodów mocno przyspieszył. Pandemia już nie przeszkadza

Źródło: Beesafe, IBRM Samar
 2

Czytaj także