Bez Zielonej Karty do Wielkiej Brytanii i Czarnogóry

Bez Zielonej Karty do Wielkiej Brytanii i Czarnogóry

Autostrada Polska
Autostrada Polska / Źródło: GDDKiA
Bez Zielonej Karty czy ubezpieczenia granicznego, a jedynie z polskim OC polscy zmotoryzowani mogą od 2 sierpnia 2021 r. wjeżdżać na terytorium Czarnogóry oraz Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Komisja Europejska zatwierdziła uczestnictwo tych państw w Porozumieniu Wielostronnym.

Jak informuje Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Komisja Europejska opublikowała decyzję w sprawie stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (2009/103/WE) w odniesieniu do kontroli ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów silnikowych przebywających w Czarnogórze i Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Zgodnie z tą decyzją od dnia 2 sierpnia 2021 r. państwa członkowskie:

  • odstępują od kontrolowania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w przypadku wszystkich rodzajów pojazdów normalnie przebywających na terytorium Czarnogóry, z wyjątkiem pojazdów wojskowych zarejestrowanych w tym kraju, przy ich wjeździe na terytorium Unii,
  • odstępują od kontrolowania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w przypadku wszystkich rodzajów pojazdów normalnie przebywających na terytorium Zjednoczonego Królestwa, z wyjątkiem pojazdów wojskowych zarejestrowanych w tym kraju, przy ich wjeździe na terytorium Unii.

Wielostronna umowa

Podjęcie tej decyzji było możliwe dzięki podpisaniu przez Biura Narodowe państw Unii Europejskiej oraz Andory, Bośni i Hercegowiny, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Serbii, Szwajcarii i Zjednoczonego Królestwa aneksu do Porozumienia Wielostronnego, na mocy którego członkiem porozumienia stało się Biuro Narodowe Czarnogóry. W aneksie tym zawarto praktyczne ustalenia dotyczące zniesienia kontroli ubezpieczenia w odniesieniu do pojazdów normalnie przebywających na terytorium Czarnogóry i objętych postanowieniami Porozumienia.

Zjednoczone Królestwo w porozumieniu

Jednocześnie w następstwie Brexitu Komisja Europejska notyfikowała dotychczasowe członkostwo Zjednoczonego Królestwa w Porozumieniu Wielostronnym. Ponieważ członkostwo w Porozumieniu Wielostronnym funkcjonuje na zasadzie wzajemności, zniesienie kontroli Zielonych Kart dotyczy również wjeżdżających na teren Czarnogóry oraz Zjednoczonego Królestwa.

Czytaj też:
Ryszard Czarnecki: Polska wobec dekoniunktury międzynarodowej

Źródło: Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
 0

Czytaj także