Ursus ze stratami. Spółka podaje 5 powodów, dlaczego tak wyszło

Ursus ze stratami. Spółka podaje 5 powodów, dlaczego tak wyszło

Traktor Ursus
Traktor Ursus Źródło:Ursus
Giełdowa spółka Ursus podała wstępne wyniki za 2020 rok. Zarząd firmy wyjaśnił, dlaczego poniosła ona straty.

Giełdowy Ursus to największy polski producent ciągników i maszyn rolniczych. Od pewnego czasu firma aspiruje do bycia również „liderem segmentu elektromobilności”.

Jak donosi IBRM Samar spółka podała do publicznej wiadomości wstępnie jednostkowe wyniki finansowe za ubiegły rok. Przychody netto ze sprzedaży Ursus S.A wyniosły 27,7 mln zł (w porównaniu z 40,2 mln zł w 2019 roku). Wstępna strata brutto ze sprzedaży w 2020 roku wyniosła 14,9 mln zł (wobec straty 33,8 mln w 2019 roku). Strata z działalności operacyjnej wyniosła 27,9 mln zł (wobec 61,9 mln zł w 2019 roku). Natomiast wstępna strata netto wyniosła 55,2 mln zł (wobec 74,6 mln zł w 2021 roku).

5 powodów strat

Zarząd spółki opublikował komunikat, w którym podał pięć powodów, które według niego złożyły się na poniesione straty netto. Po pierwsze zrzucono je na karb aktualnej (w domyśle słabej) sytuacji w branży oraz ograniczeń epidemicznych wpływających na sprzedaż na rynku krajowym ciągników oraz maszyn rolniczych. Druga przyczyna strat netto wynika zdaniem zarządu spółki z ograniczonej możliwości kontaktów i przemieszczania się, a także ograniczenia w produkcji ze względu na przerwanie dostaw z Turcji, Włoch oraz niektórych producentów krajowych w związku z pandemią COVID-19.

Kłopoty z finansowaniem

Następny powód pogorszenia się wyników wiąże się ze sprzedażą w lutym 2020 roku „prowadzącej działalność operacyjną dywizji w Opalenicy”. Do tego dojść miały operacje o charakterze księgowym odnoszące się do aktywów obejmujących: utworzenie odpisów aktualizacyjnych (materiałów, produkcji w toku, należności) oraz ujemne różnice inwentaryzacyjne. Odwrócenie utworzonych wcześniej odpisów aktualizacyjnych na materiały oraz należności, dla których saldo wpływu na wyniki finansowe wyniosło około minus 9,5 mln złotych

Na piątym miejscu wskazano na pozostający w toku proces restrukturyzacji Grupy Kapitałowej Ursus oraz utrzymywanie się „niesatysfakcjonującej sytuacji płynnościowej” spółki. To z kolei wynika z ograniczeń dotyczących możliwości zaciągania zewnętrznego finansowania oraz konieczności robienia zakupów od dostawców po przedpłaceniu za towary.

Ostateczne dane finansowe mają zostać zostaną zawarte w jednostkowym raporcie rocznym za 2020 rok, opublikowanym 30 kwietnia 2021 roku.

Czytaj też:
Traktor dachował, przygniatając 69-letniego rolnika. Mężczyzna był pijany