Środowisko nie cierpi aż tak bardzo na produkcji samochodów

Środowisko nie cierpi aż tak bardzo na produkcji samochodów

Fabryka Toyoty
Fabryka Toyoty / Źródło: TMMP
Jest dużo lepiej niż było, choć nie tak dobrze, jak powinno być.

Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA) przeanalizowało zmiany, jakie zaszły w ciągu ostatnich 15 lat w przemyśle motoryzacyjnym, jeśli chodzi o emisje szkodliwych substancji, zużycie wody i energii oraz powstawanie odpadów, o czym donosi IBRM Samar.

Jak czytamy, od 2005 roku zlokalizowane w Europie fabryki samochodów zmniejszyły całkowitą emisję CO2 wytworzonego w trakcie produkcji samochodów o 48,5 proc. W latach 2005-2020 emisja CO2 w przeliczeniu na jeden wyprodukowany samochód spadła o 33,1 proc. Mimo rosnącej produkcji, koncerny były w stanie zmniejszyć emisję CO2 głównie dzięki większemu pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych i/lub niskoemisyjnych.

Zmiana w procesie lakierowania

Jak podaje ACEA, w omawianym okresie emisja lotnych związków organicznych (LZO) w przeliczeniu na jeden wyprodukowany samochodów osobowy zmniejszyła się o 43,2 proc. Mowa jest tu o rozpuszczalnikach organicznych przedostających się do atmosfery głównie podczas lakierowania aut. Dzięki nowym technologiom, takim jak zastąpienie farb rozpuszczalnikowych bezrozpuszczalnikowymi odpowiednikami na bazie wody, producenci byli w stanie zredukować całkowitą emisję LZO o 58,2 proc. w ciągu ostatnich 15 lat.

Dużo lepsza efektywność energetyczna

Od 2005 roku europejscy producenci samochodów zmniejszyli zużycie energii podczas montażu aut o ponad 28 proc. Jako że samochody z roku na rok wyposażane są w dodatkowe funkcje, poprawiające na przykład bezpieczeństwo ich użytkowania, wzrasta złożoność produkcji, co wpływa zarazem na większe zapotrzebowanie na energię. Jak podkreślają jednak eksperci ACEA, koncerny motoryzacyjne pracują nad poprawą efektywności energetycznej produkcji. W rezultacie zużycie energii w przeliczeniu na jeden wyprodukowany samochód osobowy spadło w ciągu ostatnich 15 lat o 28,1 proc.

Jest coraz mniej odpadów

O 28,1 proc. zmniejszyła się z kolei w ciągu ostatnich 15 lat całkowita ilość odpadów wytwarzanych podczas produkcji samochodów w Unii Europejskiej. Ilość odpadów wytworzonych przy montażu jednego auta od 2005 roku spadła o 6,5 proc.

Spada też zużycie wody

ACEA przeanalizowała także zmiany w zużyciu wody wykorzystywanej do produkcji samochodów. Od 2005 roku jej wykorzystanie w przeliczeniu na jedno auto wyprodukowane w Unii Europejskiej spadło o 39,9 proc. Całkowita ilość wody zużywanej do produkcji samochodów w latach 2005-2020 zmniejszyła się o 53,8 proc. Efekt ten udało się osiągnąć dzięki zwiększeniu ilości wody ponownie wykorzystywanej przy montażu aut.

Czytaj też:
Aut na rynku nie ma. A Toyota wraca do pełnej dostępności samochodów

Źródło: IBRM Samar, ACEA
 0

Czytaj także