Renault bezpłatnie przeszkoli 800 kierowców rocznie

Renault bezpłatnie przeszkoli 800 kierowców rocznie

Szkoła Bezpiecznej Jazdy Renault
Szkoła Bezpiecznej Jazdy Renault Źródło: SBJR
Kierowcy z grup wiekowych 18-24 oraz 55+ przez kolejne trzy lata będą mogli wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach odbywających się na Torze Modlin z wykorzystaniem samochodów Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault.

Ogłoszony projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach, jest organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Na szkolenia można zgłosić się za pośrednictwem ośrodków WORD.

Dotowany przez Mazowsze projekt

Projekt skierowany jest do kierowców z Mazowsza należących do dwóch grup wiekowych: 18-24 lata oraz 55 lat i więcej. Zakłada przeszkolenie 800 uczestników w ciągu jednego roku. Łącznie zostanie przeszkolonych 2400 kierowców. Jest to kontynuacja wprowadzonych dwa lata temu szkoleń, w których przeszkolono dotychczas ponad 900 osób. Dotacja, z której organizowany jest projekt, przewidziana jest na trzy lata. To pozwala na ciągłą rekrutację.

Szkoła Bezpiecznej Jazdy Renault

Projekt szkoleń prowadzony jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Rekrutacją kierowców na szkolenie zajmują się Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach i Warszawie.

1 dzień szkoleń: teoria i praktyka

Szkolenia odbywające się na Torze Modlin przyjmą formułę jednodniowych spotkań składających się z dwóch modułów: zajęć teoretycznych (z psychologiem) i praktycznych z wykorzystaniem samochodów Renault, które na co dzień służą kursantom Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault.

Celem projektu jest uświadomienie kierowcom zagrożeń związanych z nadmierną prędkością, a także zwrócenie uwagi na rolę możliwości percepcyjnych w danym wieku – w tym również w kontekście wpływu substancji psychoaktywnych na koncentrację i zdolność do prowadzenia samochodu.

Czytaj też:
Piekielnie trudny QUIZ na początek tygodnia. Osiągnięcie 14/14 to mistrzostwo

Źródło: SBJR