Transport drogowy włączony do ETS. Skutkiem będzie przyspieszenie rozwoju infrastruktury

Transport drogowy włączony do ETS. Skutkiem będzie przyspieszenie rozwoju infrastruktury

Transport drogowy
Transport drogowy Źródło:GITD
Decyzją Parlamentu Europejskiego transport drogowy został włączony do unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla (EU ETS), co z zadowoleniem przyjęło Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA).

ETS dla transportu drogowego, zwany również ETS2, jest podstawą norm dotyczących dekarbonizacji transportu drogowego. Parlament Europejski głosował za dodaniem paliw stosowanych komercyjnie do mechanizmu. Włączenie transportu drogowego do ETS2, może zapewnić zwiększenie liczby samochodów zelektryfikowanych wykorzystywanych w transporcie. Ponadto zgromadzone środki pobierane za emisje dwutlenku węgla mogą zapewnić szybszy rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych.

– Pojazdy z napędem alternatywnym wyjadą na drogi w większej liczbie tylko wtedy, gdy zawartość dwutlenku węgla we wszystkich nośnikach energii i emisje CO2 zostaną odpowiednio wycenione – stwierdził Eric-Mark Huitema, dyrektor generalny ACEA.

Nowy system przysłuży się rozwojowi elektromobilności

Według ACEA system opłat za emisję dwutlenku węgla powinien być częścią szerszych norm, które umożliwią rozwój infrastruktury ładowania pojazdów i uzupełniania paliwa. Stowarzyszenie podkreśla, że wszystkie paliwa wykorzystywane w transporcie drogowym powinny podlegać ETS2.

Jak przypomina IBRM Samar, unijny system EU ETS to mechanizm, który ustala cenę emisji dwutlenku węgla CO2 i tworzy zachęty do ograniczania szkodliwej emisji dwutlenku węgla. W ramach ETS firmy muszą mieć uprawnienia odpowiadające ich emisji CO2. Produkcja energii ze spalania węgla i innych paliw kopalnych jest droższa, a korzystanie z czystych źródeł energii bardziej atrakcyjne finansowo. Ponadto firmy zachęcane są do zwiększania efektywności energetycznej poprzez sprzedaż swoich pozwoleń na emisje CO2.

Dotychczas mechanizm EU ETS dotyczył emisji CO2 pochodzących z elektrowni, energochłonnych gałęzi przemysłu (np. rafinerii ropy naftowej, hut oraz producentów żelaza, aluminium, cementu, papieru i szkła) oraz lotnictwa cywilnego.

Czytaj też:
Jak wyprzedzić rowerzystę lub kolumnę rowerzystów?