Nikt nie chce zbudować obwodnicy Częstochowy

Nikt nie chce zbudować obwodnicy Częstochowy

Autostrada A1 w budowie
Autostrada A1 w budowie / Źródło: GDDKiA
Wygląda na to, że jest kłopot. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wyrzuciła z budowy obwodnicy Częstochowy w ciągu autostrady A1 Włochów. Ogłosiła przetarg na dokończenie prac (do końca 2019 roku), ale nikt się nie zgłosił.

Jak poinformował katowicki oddział GDDKiA „z powodu braku ofert unieważniliśmy przetarg nieograniczony pn. „Kontynuacja robót związanych z budową autostrady A1 na odcinku węzeł Rząsawa – węzeł Blachownia w zakresie oddania do ruchu ciągu głównego autostrady”.

Co teraz? Dyrekcja rozpisze kolejny przetarg, z tym samym terminem realizacji, a więc do końca roku. „Niezwłocznie podejmiemy działania mające na celu uruchomienie kolejnego postępowania, w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wyłonienia wykonawcy na realizację tych robót. Termin wykonania pozostaje niezmienny – 15 grudnia br”..

Czy się uda, zobaczymy, sprawa stoi pod znakiem zapytania. Tymczasem trwają tam prace zabezpieczające „na pełnym froncie, we wszystkich asortymentach”.

Wykonawca przeprowadził na całym odcinku pełną inwentaryzację robót po poprzednim wykonawcy (Włochach z konsorcjum Salini, którym podziękowano wiosną). Następnie wykonano wszystkie niezbędne naprawy. Teraz trwa profilowanie i humusowanie skarp oraz wykonywane są roboty ziemne: wykopy i nasypy na wszystkich dostępnych frontach, również na drogach poprzecznych.

Czytaj też:
Jeszcze tylko 5 lat. Do 2025 r. sieć autostrad będzie gotowa

Rozebrano niespełniające wymagań technicznych i kontraktowych warstwy podbudowy z kruszywa i warstwy technologicznej, a na odcinkach wykopowych wykonywane jest ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem oraz warstwa mrozoochronną.

Jednocześnie tam, gdzie jest już to możliwe, wykonywane są podbudowy: warstwy technologicznej oraz z kruszywa łamanego. Rozpoczęto również roboty brukarskie na drogach poprzecznych. Niezależnie wykonywane są roboty branżowe na sieciach wodociągowych, kanalizacji deszczowej oraz zbiornikach retencyjnych.

Nowy przetarg dotyczyć będzie elementów niezbędnych do oddania do użytkowania ciągu głównego autostrady A1 i włączenia A1 w istniejący ślad DK1. Zakres tego zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie i zainstalowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, w tym:

  • oznakowania poziomego grubowarstwowego,
  • oznakowania pionowego wraz ze słupkami, podporami kratowymi, bramownicami,
  • słupków prowadzących oraz znaków kilometrowych i hektometrowych,
  • barier ochronnych betonowych i stalowych,
  • osłon energochłonnych,
  • ogrodzenia dróg i zbiorników w tym furtek, bram i ogrodzeń naprowadzających dla płazów,
  • oświetlenia dróg – węzeł Częstochowa Północ;
  • ekranów akustycznych,
  • opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej docelowej organizacji ruchu dla ciągu głównego autostrady wraz z włączeniem węzła Częstochowa Północ do istniejącej drogi krajowej DK1.

Czytaj też:
Autostrada A1. Co już mamy, co jest budowane i kiedy koniec?

Źródło: GDDKiA
 0

Czytaj także