Budowa zakopianki potrwa dłużej. Umowa z wykonawcą została zerwana

Budowa zakopianki potrwa dłużej. Umowa z wykonawcą została zerwana

Nowy odcinek drogi krajowej S7 Skomielna Biała – Rabka Zdrój
Nowy odcinek drogi krajowej S7 Skomielna Biała – Rabka Zdrój / Źródło: GDDKiA
„Wykonawca S7 Lubień-Naprawa nie daje gwarancji na ukończenie inwestycji” – uważa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która wypowiedziała umowę.

„Mobilizacja wykonawcy (konsorcjum IDS-Bud i Altis-Holding) nie wskazuje na możliwość zakończenia budowy prawej jezdni S7 Lubień-Naprawa w terminie określonym w aneksie do umowy, czyli do końca października 2020 roku” – pisze GDDKiA.

Pomimo licznych działań podjętych przez dyrekcję w celu zmobilizowania wykonawcy do realizacji kontraktu zgodnie z umową nie doszło do wznowienia i prowadzenia prac w wymaganym zakresie. „Nic nie wskazuje także na zmianę tej sytuacji” – konstatuje GDDKIA.

17 lipca 2020 r. GDDKiA odstąpiła od umowy z wykonawcą odcinka drogi ekspresowej S7 Lubień-Naprawa.

Po zakończeniu okresu zimowego (trwał do 15 marca) wykonawca nie wznowił prac na budowie w pełnym zakresie, z powodu swoich problemów finansowych. Wykonawca nie posiada odpowiedniej liczby jednostek sprzętu, pracowników i środków do kontynuacji robót.

Do GDDKiA zaczęli się zgłaszać podwykonawcy z prośbami o pomoc. Nie otrzymywali oni od wykonawcy wynagrodzenia za wykonaną pracę lub zrealizowane usługi na budowie. Dyrekcja dowiedziała się, że niektórym podwykonawcom konsorcjum przestało płacić już w 2019 r. W tej trudniej sytuacji GDDKiA uruchomiła bezpośrednie wypłaty poszkodowanym podwykonawcom. Do 17 lipca 2020 r. wypłacono im ok. 20 mln zł. „Niezależnie od faktu odstąpienia od umowy z wykonawcą, nie pozostawiamy podwykonawców samych sobie. GDDKiA przyjmuje i rozlicza kolejne wnioski składane przez podwykonawców o wypłatę należnych pieniędzy. Może tu chodzić o kwotę nawet 23 mln zł” – informuje dyrekcja.

Przedstawiciele GDDKiA kilkakrotnie spotykali się z zarządem wykonawcy w celu rozwiązania kluczowych dla budowy problemów. Wezwali wykonawcę do poprawy, w tym do wykonania szeregu ściśle określonych robót, w terminie do 10 czerwca 2020 r. Wykonawca nie wywiązał się z większości postawionych przed nim wymagań.

W związku nieprawidłowym wykonywaniem obowiązków wynikających z podpisanej umowy konsorcjum naliczane były kary. Do tej pory sięgają już 27 mln zł. Kwota nie zamyka wszystkich roszczeń GDDKiA w stosunku do wykonawcy.

Trwa inwentaryzacja wykonanych prac na prawej jezdni S7 Lubień-Naprawa, która nie została ukończona. Pod koniec wakacji planowane jest ogłoszenie przetargu na dokończenie prawej jezdni, by jesienią przyszłego roku mogli nią już jeździć kierowcy. Lewa jezdnia budowanej S7 na odcinku Lubień-Naprawa została ukończona i ruch odbywa się po niej w dwóch kierunkach od 20 grudnia 2019 r.

Czytaj też:
Policja zawraca turystów… jadących na święta do Zakopanego
Czytaj też:
Mieszkańcy Krzyszkowic blokują Zakopiankę w dniu Pucharu Świata w skokach. Policja doradza objazd

Opracował:
Źródło: GDDKiA
 0

Czytaj także