Pierwszeństwo pieszych i zakaz komórek na pasach za chwilę staną się prawem

Pierwszeństwo pieszych i zakaz komórek na pasach za chwilę staną się prawem

Przejście dla pieszych
Przejście dla pieszych Źródło: Pixabay / Skitterphoto
Jak burza przeszły przez sejmową Komisję Infrastruktury proponowane przez rząd rewolucyjne zmiany w Prawie o ruchu drogowym. To m. in. pierwszeństwo pieszych zanim wejdą na pasy i zakaz jazdy „na zderzaku”.

Sejmowa Komisja Infrastruktury przyjęła nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym bez żadnych poprawek. To znaczy, że proponowane przepisy mają pełne poparcie ustawodawców oraz że ich wejście w życie nastąpi stosunkowo szybko. Nie wiemy dokładnie kiedy, ale nie należy spodziewać się długiego oczekiwania.

Zmiany wejdą w życie szybciej niż się spodziewaliśmy

O zmianach mówił premier Mateusz Morawiecki w swoim exposè. Teraz rząd zdecydował się je wprowadzić. Czekają kierowców i pieszych rewolucyjne zmiany i to kilka na raz. Rada Ministrów 24 listopada 2020 r. przyjęła opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, który teraz przeszedł przez sejmową Komisję Infrastruktury bez poprawek.

Ustawa wprowadza szereg rozwiązań mających na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w tym przede wszystkim pieszych, którzy w zderzeniu z rozpędzonym pojazdem nie mają żadnych szans. – Bezpieczeństwo na naszych drogach, w tym niechronionych użytkowników dróg, musi się zwiększyć – jest to priorytet polskiego rządu – mówił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Bezwzględne pierwszeństwo pieszych na pasach

Nowe rozwiązanie będzie zobowiązywać kierującego pojazdem, który zbliża się do przejścia dla pieszych, poza zachowaniem szczególnej ostrożności i ustąpieniem pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych, do zmniejszenia prędkości tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego. Obowiązkiem kierowcy będzie także ustąpienie pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście albo znajdującemu się na nim. Rozszerzenie udzielenia pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście dla pieszych w projektowanych zmianach ustawy nie dotyczy tramwajów.

Koniec z patrzeniem w telefon podczas przechodzenia przez jezdnię

W projekcie ustawy zaproponowano regulacje zakazujące pieszemu korzystania w trakcie wchodzenia na jezdnię lub torowisko lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko (także w obrębie usytuowanych tam przejść dla pieszych) z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń upośledzających prawidłową percepcję.

Koniec z jazdą „na zderzaku”

W projekcie zaproponowano, aby na drogach szybkiego ruchu (autostradach i drogach ekspresowych) bezpieczna odległość między pojazdami wynosiła połowę aktualnej prędkości, czyli kierowca jadący 100 km/h musi jechać 50 m za poprzedzającym samochodem, 120 km/h – 60 m, 140 km/h – 70 m. Podobne rozwiązania zostały zastosowane w wielu europejskich państwach, w tym m.in. w Niemczech.

Odstępstwo od obowiązku zachowywania bezpiecznej odległości między pojazdami na drogach ekspresowych i autostradach ma dotyczyć przypadków, w których kierujący pojazdem wykonuje manewr wyprzedzania.

Zrównanie prędkości w obszarze zabudowanym do 50 km/h w dzień i w nocy

Obniżenie prędkości pojazdów w obszarze zabudowanym w godzinach nocnych do 50 km/h ma na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa pieszych jako niechronionych uczestników ruchu drogowego. Obecnie Polska jest jedynym krajem w UE, który nadal dopuszcza jazdę z prędkością 60 km/h w obszarze zabudowanym.

Czytaj też:
Dobra wiadomość dla piratów drogowych

Źródło: Gov.pl