Udało się. Przemysł motoryzacyjny odrobił część strat w II półroczu

Udało się. Przemysł motoryzacyjny odrobił część strat w II półroczu

Fabryka samochodów
Fabryka samochodów / Źródło: FCA
W pierwszym półroczu 2020 przemysł motoryzacyjny w Polsce bardzo mocno odczuł pandemię koronawirusa. Lockdown w Europie odbił się bardziej niż negatywnie na sprzedaży, poziomie zatrudnienia oraz wartości eksportu. W trzecim kwartale nastąpiła pewna poprawa, a w niektórych aspektach osiągnięte wyniki były wyższe od osiągniętych rok wcześniej.

Według danych opublikowanych przez firmę analityczną i consultingową AutomotiveSuppliers.pl, które przytacza IBRM Samar, w okresie trzech kwartałów tego roku produkcja sprzedana w grupie PKD 29 (produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep) wyniosła 98,72 mld złotych. To o 20,4 proc. mniej niż przed rokiem.

W ciągu trzeciego kwartału nastąpiła znacząca poprawa. Jeszcze po dwóch kwartałach spadek sprzedaży rok do roku wynosił 30,1 proc., co związane było z ograniczeniem produkcji pojazdów i komponentów w Europie (II połowa marca – I połowa czerwca). W trzecim kwartale branża motoryzacyjna mocno się ożywiła i w tym okresie produkcja sprzedana była większa od tej przed rokiem o około 5 procent.

Ożywienie w biznesie

W grupie firm produkcyjnych średnich i dużych (powyżej 49 osób) produkcja sprzedana w III kwartale 2020 roku osiągnęła 93,85 mld złotych, o 21,4 proc. mniej niż rok wcześniej. Nadal większość przychodów generują producenci części i akcesoriów (PKD 29.3). Tego typu firmy w analizowanym okresie osiągnęły produkcję sprzedaną na poziomie 54,56 mld złotych (-21 proc.). Sprzedaż dwóch pozostałych grup wyniosła odpowiednio: producenci pojazdów i silników (PKD 29.1) - 35,81 mld złotych (-21,4 proc.), producenci przyczep i naczep (PKD 29.2) – 3,48 mld złotych (-16,3 proc.).

Lekki wzrost zatrudnienia w III kwartale

Pod koniec trzeciego kwartału 2020 roku w zakładach produkcyjnych pojazdów, przyczep i naczep oraz części i akcesoriów, zatrudniających więcej niż 9 osób (PKD 29) przeciętne zatrudnienie wyniosło 200,1 tys. osób. – Trend spadkowy został w znacznym stopniu wyhamowany w trzecim kwartale – mówi Rafał Orłowski z AutomotiveSuppliers. – O ile w II kwartale nastąpił spadek o 7,6 tys. w stosunku do kwartału poprzedniego to w III kwartale ubyło już tylko 1,2 tys. W związku z dużymi potrzebami zakłady motoryzacyjne znów silnie posiłkują się pracownikami tymczasowymi, z których zrezygnowano w bardzo dużym stopniu w okresie wiosennych przestoi.

W grupie firm średnich i dużych (powyżej 49 osób) przeciętne zatrudnienie wyniosło po trzech kwartałach 188,8 tys. wobec 199,7 tys. rok wcześniej. W tej grupie główną siłą napędową niezmiennie pozostają producenci części i akcesoriów, u których na koniec analizowanego okresu przeciętne zatrudnienie było na poziomie wzrosło do 143,3 tys. (trzy kwartał 2019 r.: 154,1 tys.).

Wyższa niż przed rokiem liczba miejsc pracy była u producentów pojazdów i silników i wyniosła 34,7 tys. (+0,5 tys.). Przyczynili się do tego producenci jednostek napędowych, którzy prowadzili nowe rekrutacje w tym roku. Natomiast u producentów przyczep i naczep nastąpił spadek – 10,8 tys. wobec 11,5 tys. po trzech kwartałach 2019 roku.

Producenci samochodów: w III kwartale wzrósł eksport

W okresie trzech kwartałów 2020 r. eksport przemysłu motoryzacyjnego z Polski osiągnął wartość ponad 16,07 mld euro. To o 19,24 proc. mniej (-4,06 mld euro) niż w analogicznym okresie zeszłego roku. W samym III kwartale nastąpiła zdecydowana poprawa. Zarówno w lipcu, sierpniu oraz we wrześniu wartość eksportu była wyższa niż przed rokiem. Łącznie w całym III kwartale na rynki zagraniczne trafiły produkty przemysłu motoryzacyjnego o wartości 6,61 mld euro. To 3,81 proc. więc niż w tym samym kwartale 2019 roku.

Czytaj też:
Polski samochód elektryczny. Wszystko co wiemy o Izerze

Źródło: IBRM Samar, AutomotiveSuppliers.pl
 0

Czytaj także