Będą kary za używanie hulajnóg niezgodnie z prawem. Jak wysokie?

Będą kary za używanie hulajnóg niezgodnie z prawem. Jak wysokie?

Młodzież nie chce ograniczeń prędkości na hulajnogach
Młodzież nie chce ograniczeń prędkości na hulajnogach Źródło: Lime
Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Kodeksu drogowego, którego celem jest uregulowanie statusu prawnego m.in. hulajnóg i deskorolek elektrycznych. Brak takich rozwiązań stwarza obecnie zagrożenie dla bezpieczeństwa na drogach i chodnikach.

Jak podało Centrum Informacyjne Rządu, kierujący tymi pojazdami będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym i nie utrudniać im ruchu. Ponadto zakazane będzie m.in. kierowanie hulajnogą elektryczną po jezdni, na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h.

Po zmianach, zabronione będzie także m.in. kierowanie hulajnogą lub np. elektryczną deskorolką (jedno z tzw. urządzeń transportu osobistego) przez osobę nietrzeźwą albo znajdującą pod wpływem narkotyków. Nie wolno będzie przewozić innych osób, zwierząt lub przedmiotów, holować innych pojazdów i pozostawiać ich na chodniku w inny sposób niż równolegle do jego zewnętrznej krawędzi.

Hulajnogą po ścieżkach z określoną prędkością

Kierujący hulajnogą elektryczną będzie musiał korzystać ze ścieżki rowerowej z prędkością maksymalną 20 km/h. W przypadku, gdy nie jej (ścieżki) nie ma, będzie można poruszać się po jezdni – po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h – z maksymalną prędkością 20 km/h. E-hulajnogą będzie można wyjątkowo poruszać się chodnikiem, gdy jest on usytuowany wzdłuż jezdni po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów. Wymaga to jednak zachowania następujących zasad: jazdy z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachowania ostrożności i ustępowania pierwszeństwa pieszemu.

Parkingi dla hulajnóg nie wszędzie

Hulajnogę elektryczną będzie można pozostawić na chodniku jedynie w przeznaczonym do tego miejscu (wyznaczonym przez zarządcę drogi). W przypadku braku takiego miejsca, pozostawienie pojazdu na chodniku będzie możliwe tylko przy spełnieniu następujących warunków: hulajnoga będzie ustawiona jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, najbardziej oddalonej od jezdni, pojazd musi być ustawiony równolegle do krawędzi chodnika, szerokość chodnika pozostawionego dla ruchu pieszych jest nie mniejsza niż 1,5 m. Hulajnoga elektryczna będzie mogła zostać usunięta z drogi na koszt właściciela, m.in. w przypadku pozostawienia jej w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch.

UTO uregulowane

Jeśli chodzi o urządzenia transportu osobistego – UTO (np. deskorolka EV) ich użytkownik będzie musiał korzystać z drogi dla rowerów i poruszać się prędkością max. 20 km/h. UTO będzie można wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, w przypadku braku drogi dla rowerów, z zachowaniem następujących zasad: jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachowanie szczególnej ostrożności, ustępowanie pierwszeństwa pieszemu.

Użytkownicy podobnych urządzeń, ale napędzanych siłą mięśni (np. rolki, wrotki, deskorolka), będą mogli poruszać się po ścieżkach rowerowych lub po chodniku z zachowaniem następujących zasad: jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachowanie szczególnej ostrożności, ustępowanie pierwszeństwa pieszemu. Do poruszania się rolkami czy wrotkami nie będą potrzebne żadne uprawnienia. Nie będzie też ograniczeń wiekowych.

Kary dla łamiących prawo

Projekt nowelizacji ustawy przewiduje też różnorodne kary za nieprzestrzeganie zasad związanych z poruszaniem się ww. urządzeniami. I tak np. za korzystanie podczas jazdy z telefonu (wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku), groził będzie mandat 200 zł. Za przewożenie innej osoby, zwierzęcia lub ładunku – 100 zł. Jak pisze IBRM Samar za kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub narkotyków grozić będzie mandat od 300 do 500 zł.

Czytaj też:
12-letni chłopiec na hulajnodze elektrycznej wjechał pod Jeepa. Nie żyje

Źródło: IBRM Samar, CIR
 0

Czytaj także