Rząd chce zadbać o bezpieczne drogi. Co konkretnie zrobi?

Rząd chce zadbać o bezpieczne drogi. Co konkretnie zrobi?

Przejście dla pieszych
Przejście dla pieszych Źródło: Renault
Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021–2024” – poinformowało Centrum Informacyjne Rządu. Co z tego wynika?

Według danych, którymi dysponuje rząd, współczynnik śmiertelności w wypadkach drogowych w Polsce wciąż należy do najwyższych w Unii Europejskiej. Jednocześnie, zgodnie z danymi Komendy Głównej Policji, około 40 proc. wszystkich ofiar wypadków drogowych w naszym kraju stanowią niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. W 2019 r. odnotowano ponad 7 tys. wypadków z udziałem pieszych.

Rząd zamierza coś zrobić

W związku z tym, polskie władze deklarują chęć poprawy bezpieczeństwo na drogach oraz chcą wpłynąć na zmniejszenie liczby wypadków. Przyjęty we wtorek 23 lutego 2021 roku przez rząd program zakłada m.in. ograniczenie liczby zabitych o co najmniej 40 proc. oraz zmniejszenie liczby ciężko rannych o co najmniej 41 proc. Działania związane z ulepszeniem infrastruktury dotyczyć będą dróg krajowych należących do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Budżet programu wyniesie 2,5 mld zł.

Priorytetem są przejścia dla pieszych

W pierwszej kolejności planowane są działania poprawiające bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych, poprzez m.in. ich doświetlenie, oznakowanie czy budowę azyli dla pieszych. Działania te uzupełnią zmiany ustawowe przewidujące przyznanie pierwszeństwa pieszemu, który zamierza przejść przez jezdnię, donosi IBRM Samar.

Wśród najważniejszych działań mają się znaleźć:

  • poprawa warunków widoczności na przejściach dla pieszych lub przejazdach dla rowerzystów;
  • efektywne oświetlanie i doświetlanie przejść lub przejazdów dla rowerzystów, a także przystanków publicznego transportu zbiorowego i dojść do nich;
  • budowa chodników, ścieżek pieszo-rowerowych oraz ścieżek rowerowych;
  • rozdzielanie ruchu pieszych od ruchu pojazdów, w tym wykonywanie infrastruktury przeznaczonej dla tych pierwszych;
  • montaż znaków drogowych lub sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych;
  • budowa kładek;
  • tworzenie zatok autobusowych;
  • przebudowa skrzyżowań, budowa lewoskrętów;
  • poprawa warunków widoczności na skrzyżowaniach i wjazdach na jezdnie dróg;
  • likwidacja punktów kolizyjnych na jezdniach.

Omawiany program jest kolejnym krokiem w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa pieszych na polskich drogach. Obecnie parlament pracuje nad rządowymi zmianami w Prawie o ruchu drogowym, które zakładają pierwszeństwo pieszych przy i wchodzeniu na przejście. Kierowca pojazdu zbliżającego się do przejścia będzie musiał nie tylko ustąpić pierwszeństwa znajdującemu się już na nim pieszemu, ale także temu dopiero wchodzącemu na „zebrę”. Rozwiązanie to ma wejść w życie 1 czerwca 2021 r.

Czytaj też:
Będą kary za używanie hulajnóg niezgodnie z prawem. Jak wysokie?

Źródło: Gov.pl, IBRM Samar
 0

Czytaj także