Kolejna ważna obwodnica na wschodzie już w realizacji

Kolejna ważna obwodnica na wschodzie już w realizacji

Obwodnica Chełma
Obwodnica Chełma Źródło:GDDKiA
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na zaprojektowanie i budowę ponad 13-kilometrowej obwodnicy Chełma w ciągu drogi ekspresowej S12.

Inwestycję, za kwotę ok. 442 mln zł, zrealizuje firma Strabag. – Podpisana dzisiaj umowa jest już dwudziestą trzecią w tym roku. Dzięki temu do fazy realizacji przeszły 23 zadania o łącznej długości blisko 280 km i wartości prawie 8 mld złotych – powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad,

Co w ramach inwestycji?

Inwestycja obejmuje budowę dwujezdniowej drogi z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku, czterech węzłów drogowych oraz 16 obiektów inżynierskich, w tym dwóch mostów w ciągu drogi ekspresowej. Powstaną też przejścia dla zwierząt, a także urządzenia ochrony środowiska i BRD. W ramach inwestycji zbudowane zostaną również drogi do obsługi ruchu lokalnego, a także Obwód Utrzymania Drogi Ekspresowej.

Obwodnica Chełma

Przebieg obwodnicy Chełma

Trasa przebiegać będzie w nowym śladzie i ominie Chełm od północnej strony. Jadąc DK12 od strony Piask, kierowcy wjadą na nią pomiędzy Stołpiem i Janowem na węźle Chełm Zachód. Drugi z węzłów (Chełm Północ) powstanie w miejscowości Horodyszcze, a dalej trasa przekroczy rzekę Uherkę i ominie Okszów, gdzie powstanie węzeł drogowy Chełm Okszów. Za Okszowem obwodnica przekroczy linię kolejową nr 81 relacji Chełm – Włodawa. Koniec odcinka zaplanowano za węzłem Chełm Wschód, na połączeniu z obecną DK12 w miejscowości Kolonia Antonin.

Kiedy powstanie nowa droga

W terminie 10 miesięcy ma zostać wykonany projekt i powinny zostać złożone dokumenty do Wojewody Lubelskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Budowa planowana jest w latach 2023-2025.

Czytaj też:
Powstanie nowa obwodnica Strykowa. Wkrótce początek realizacji

Źródło: GDDKiA