Ekspresówka łącząca Bydgoszcz i Toruń. Ruszyły przetargi na S10

Ekspresówka łącząca Bydgoszcz i Toruń. Ruszyły przetargi na S10

Droga ekspresowa
Droga ekspresowa Źródło: GDDKiA
Na początek startuje 8-kilometrowy odcinek pomiędzy węzłami Bydgoszcz Południe i Emilianowo. To pierwszy z czterech przetargów na projekt i budowę ok. 50 km drogi ekspresowej S10 z Bydgoszczy do Torunia. W najbliższych tygodniach odbędą się kolejne przetargi na pozostałe trzy odcinki.

Droga ekspresowa S10 stanowi jedno z głównych połączeń drogowych Polski i jest elementem transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. W docelowym kształcie S10 połączy Szczecin, Piłę, Bydgoszcz, Toruń, Płońsk, kończąc się na Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Tym samym w przyszłości będzie najszybszą drogą dojazdu ze Szczecina do Warszawy. Odcinek S10 Bydgoszcz - Toruń zlokalizowany jest w sercu województwa kujawsko-pomorskiego i połączy dwa największe jego miasta.

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, dzięki wybudowaniu S10, ruch tranzytowy z mocno obciążonej drogi krajowej nr 10 zostanie przeniesiony na nowoczesną drogę szybkiego ruchu. Jednocześnie poprawi się też dojazd z Bydgoszczy do autostrady A1, a z Torunia do portu lotniczego w Bydgoszczy i drogi ekspresowej S5.

S10 Bydgoszcz-Toruń

Inwestycja rządowa w miejsce PPP GDDKiA

Trasa pomiędzy Bydgoszczą i Toruniem miała powstać w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Jednak w czerwcu 2020 r. Rada Ministrów zwiększyła limit wydatków przewidzianych na realizację Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).

Rząd przeznaczy dodatkowo ponad 21 mld zł na realizację Programu, a środki te trafią między innymi na budowę dróg ekspresowych S6 od Koszalina do obwodnicy Trójmiasta oraz S10 Toruń - Bydgoszcz, które planowo zrealizować w formule PPP.

Zmiany na skutek decyzji GDOŚ

Ogłoszenie pierwszego z czterech przetargów jest możliwe dzięki zakończeniu trwającej od marca 2020 r. procedury rozpatrywania odwołań od wydanej decyzji środowiskowej.

GDDKiA została zobowiązana do wykonania dodatkowych trzech górnych przejść dla zwierząt dużych, a także kilku przepustów dla małych zwierząt. Jedno z górnych przejść przebiegać będzie nie tylko nad S10, ale też nad znajdującą się obok linią kolejową. Oprócz tego zwiększone zostały parametry przejścia dla zwierząt zintegrowanego ze Strugą Młyńską oraz przejścia dla zwierząt w miejscu przekroczenia Strugi.

Decyzja GDOŚ poszerzyła również wskazany w decyzji środowiskowej zakres kompensacji przyrodniczej, w tym zwiększyła liczbę budek lęgowych dla ptaków i skrzynek rozrodczych dla nietoperzy. Zgodnie z decyzją GDOŚ przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia konieczne będzie przeprowadzenie ponownej inwentaryzacji przyrodniczej, w tym m.in. całorocznej inwentaryzacji ssaków kopytnych i wilków, ptaków oraz inwentaryzacji wiosennych tras migracji płazów.

Cztery odcinki realizacyjne S10

Bydgoszcz Południe - Emilianowo

Pierwszy odcinek S10, na który przetarg ogłosiła GDDKiA, prowadzi od węzła Bydgoszcz Południe do węzła Emilianowo. Zadanie obejmuje budowę ok. 8 km drogi ekspresowej wraz z nowym węzłem Emilianowo oraz dwoma Miejscami Obsługi Podróżnych. Rozbudowany zostanie także 3-kilometrowy odcinek drogi krajowej nr 25, na którym powstaną dwa nowe węzły - Zielona i Brzoza. Węzeł Emilianowo zapewni dojazd do planowanego niedaleko terminalu intermodalnego oraz dojazd do Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.

Pozostałe odcinki S10, na które przetargi GDDKiA ogłosi w najbliższym czasie, to odcinki Emilianowo - Solec, Solec - Toruń Zachód i Toruń Zachód - Toruń Południe.

Czytaj też:
Już jutro nowe kilometry betonowej nawierzchni na A1 udostępnione kierowcom

Źródło: GDDKiA