Nowy kierunek studiów: elektromobilność. Politechnika Wrocławska zdecydowała

Nowy kierunek studiów: elektromobilność. Politechnika Wrocławska zdecydowała

Ładowarki Porsche Turbo Charger
Ładowarki Porsche Turbo Charger Źródło:Porsche
Współpraca przy kierunku studiów Elektromobilność, w tym udział ekspertów Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych w zajęciach, a także prowadzenie wspólnych programów, projektów, prac naukowych, badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych, zakłada porozumienie o współpracy podpisane przez Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej i PSPA.

W związku z uruchomieniem na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej nowego kierunku studiów – Elektromobilność, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) potwierdziło gotowość współpracy i patronatu nad nowym kierunkiem. Uzgodniono m.in. udział ekspertów PSPA i praktyków rynku pojazdów elektrycznych w prowadzonych zajęciach we wcześniej uzgodnionym zakresie i charakterze, a także umożliwienie objęcia branżowym programem stypendialnym wyróżniających się studentów, a także podejmowanie działań związanych z pozyskiwaniem przez PSPA absolwentów na staże i stałe zatrudnienie.

Jak czytamy, porozumienie zakłada także prowadzenie i realizowanie wspólnych programów, projektów, prac naukowych, badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych o charakterze europejskim i krajowym, w tym działania w zakresie wspólnego pozyskiwania środków finansowych na realizację tych przedsięwzięć.

Elektromobilność to przyszłość

– Elektryfikacja sektora transportu niesie ze sobą możliwość wzrostu innowacyjności gospodarki i podniesienie kompetencji polskich przedsiębiorstw. Wykorzystanie tej historycznej szansy wymaga udziału wszechstronnie wykształconych specjalistów. Optymalne przygotowanie kadr, które będę kreowały polski rynek zeroemisyjnego transportu to naczelny cel porozumienia, które PSPA zawarło Politechniką Wrocławską. Ścisła współpraca branży ze światem nauki to klucz do rozwoju sektora – mówi Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA.

– Uruchomienie nowego kierunku studiów Elektromobilność na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej to odpowiedź na zapotrzebowanie rozwijającego się rynku pracy w obszarze technologii napędów i pojazdów elektrycznych, a także wyraźne wskazanie kandydatów na studia, którzy chcieliby się kształcić w tej tematyce. Wydział posiada wysoko specjalizowaną kadrę oraz odpowiednio wyposażone laboratoria, które umożliwiają zaoferowanie i prowadzenie takich studiów od 1 października 2021 r. Pomocą w prowadzeniu studiów oraz organizacji praktyk zawodowych dla studentów jest szeroka współpraca Wydziału z firmami działającymi w obszarze elektromobilności – mówi prof. Waldemar Rebizant, dziekan Wydziału Elektrycznego.

Zajęcia dla studentów u praktyków biznesu

W porozumieniu zawarto także włączenie uczelni w projekty badawcze i pilotażowe realizowane przez PSPA z podmiotami rynkowymi, w tym umożliwienie pracownikom wydziału oraz studentom dostępu do danych, analiz i raportów będących w posiadaniu organizacji i jej firm członkowskich. Ponadto zagwarantowano udział w szkoleniach, kursach specjalistycznych i innych programach edukacyjnych pracownikom uczelni, a także organizowanie wspólnych seminariów, sympozjów, szkoleń i konferencji naukowo-technicznych oraz wykładów autorskich. Strony będą także wspólnie zdobywać środki finansowe na realizację przedsięwzięć naukowych i tworzenie wspólnych zespołów badawczych podczas aplikowania o projekty innowacyjne, skutkujące transferem wspólnych rozwiązań do gospodarki.

Czytaj też:
Nowy kierunek studiów: elektromobilność. Politechnika Warszawska zdecydowała