Dealerzy samochodów zarzucają PZU nieuczciwe praktyki. Spór jest poważny

Dealerzy samochodów zarzucają PZU nieuczciwe praktyki. Spór jest poważny

Warsztat samochodowy
Warsztat samochodowy Źródło: Pexels / Malte luk
Związek Dealerów Samochodów zarzucił największemu polskiemu ubezpieczycielowi nieuczciwą konkurencję na rynku napraw samochodów z polis OC.

Jak czytam w oświadczeniu Związku Dealerów Samochodów 28 czerwca 2021 roku PZU skierowało do serwisów blacharsko-lakierniczych pismo, w którym poinformowało o zmianach od 1 lipca w rozliczaniu kosztów napraw w szkodach zgłaszanych do PZU w ramach ubezpieczeń OC.

Zgodnie z pismem koszty naprawy w szkodach OC mają podlegać „optymalizacji” polegającej na rozliczaniu ich według warunków finansowych obowiązujących w zakładach tzw. sieci preferowanej (działających na podstawie umów o współpracy zawartych z wybranymi przez PZU zakładami naprawczymi) w regionie najbliższym klientowi.

PZU wskazało, że od 1 lipca szkody nie będą zlecane przez PZU S.A. i PZU Pomoc S.A. do serwisów sieci PZU Pomoc, które nie należą do tzw. sieci preferowanej. Szkody OC obsługiwane w sieciowych warsztatach mają być rozliczane przez PZU po indywidualnym uzgodnieniu kosztów naprawy na podstawie zaakceptowanego kosztorysu lub telefonicznego uzgodnienia kosztów. Jednocześnie serwisy nakłaniane są do dołączenia do sieci preferowanej, czego warunkiem jest uzgodnienie warunków finansowych.

PZU narusza ustawę?

Jak wynika z opinii przygotowanej przez zespół prawny Związku Dealerów Samochodów, działanie takie stanowi naruszenie obowiązujących w Polsce przepisów prawa poprzez naruszenie art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, który wprowadza zakaz praktyk utrudniających innym przedsiębiorcom dostęp do rynku.

Art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zawiera definicję czynu nieuczciwej konkurencji, którym jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Art. 3 ust. 2 tej ustawy zawiera otwarty katalog czynów nieuczciwej konkurencji. Wśród nich wymienia m.in. utrudnianie dostępu do rynku.

– W naszej ocenie praktyka PZU i PZU Pomoc jest jawnym aktem nieuczciwej konkurencji oraz próbą zastraszenia serwisów nie będących członkami tzw. sieci preferowanej. Działania, które podejmuje PZU i PZU Pomoc zostały opisane w polskim prawie jako zabronione i podlegające odpowiedzialności. Obowiązkiem Związku Dealerów Samochodów jest ochrona interesów autoryzowanych serwisów. Jeżeli obie wspomniane spółki nie wycofają się ze swojego stanowiska, będziemy dochodzić praw serwisów oraz ich klientów przed sądem – zapowiada Marek Konieczny, prezes Związku Dealerów Samochodów.

Ruch PZU ograniczy możliwości warsztatów

Zdaniem Związku, opisywana praktyka to akt nieuczciwej konkurencji, a forma przedstawionej „optymalizacji” doprowadzi do ograniczenia dostępu do rynku warsztatom, zwłaszcza autoryzowanym. Jak twierdzą przedstawiciele ZDS, ubezpieczyciel serwisom spoza swojej sieci preferowanej oferuje stawki odbiegające od rzeczywistych kosztów realizowanych napraw. W kontekście omawianego pisma doprowadzi to do sytuacji, w której „brak możliwości uzgodnienia kosztów naprawy” stanie się regułą prowadzącą do blokowania możliwości realizowania napraw w warsztatach spoza tzw. sieci preferowanej.

Taka praktyka zdaniem Związku nie tylko doprowadzi do powstania nieuczciwej konkurencji, ale również naruszy interesy konsumentów, którzy nie otrzymają świadczeń, do których są uprawnieni, co stanowi podstawę do zastosowania art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i wszczęcia postępowania przez UOKiK.

Ultimatum dla PZU

W związku z tym ZDS wystosował do PZU wezwanie o zaprzestanie naruszenia niezgodnych z prawem praktyk i wezwał do wycofania się z pisma z dnia 28 czerwca 2021 roku. W przypadku braku skierowania do serwisów pisma, w którym zostanie zawarta informacja o wycofaniu się z anonsowanych zmian przez PZU oraz PZU Pomoc Związek Dealerów Samochodów zapowiada podjęcie odpowiednich kroków prawnych.

PZU jak dotąd nie odniosło się do ultimatum dealerów.

Czytaj też:
Bez Zielonej Karty do Wielkiej Brytanii i Czarnogóry

Źródło: ZDS, IBRM Samar
 0

Czytaj także