Polska branża moto otwiera się na zagranicę. Ale do ideału jest daleko

Polska branża moto otwiera się na zagranicę. Ale do ideału jest daleko

Fabryka samochodów Forda
Fabryka samochodów Forda Źródło:Ford
Ponad połowa firm z branży motoryzacyjnej w Polsce (56 proc.) prowadzi działalność eksportową lub ma swoje przedstawicielstwa za granicą. To lepiej niż przed rokiem, ale zarazem to trzeci najniższy wynik wśród 11 krajów objętych badaniem.

Badanie zrealizowane zostało przez Exact Systems, a nazywa się „MotoBarometr 2021. Nastroje w automotive w Polsce i Europie”. Jak czytamy, umiędzynarodowienie polskiej gospodarki postępuje bardzo dynamicznie.

Miarą jest relacja eksportu wyrobów i usług do PKB. Z „Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, 2021” przygotowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wynika, że w latach 2010–2019 zwiększyła się ona z 40 proc. do 56 proc. Drugą ważną miarą tego zjawiska jest liczba przedsiębiorstw zajmujących się eksportem lub importem. Z szacunków PARP wynika, że tylko 4,6 proc. firm w Polsce sprzedaje wyroby za granicę, a zaledwie 1 proc. – usługi. Za tak niskie wskaźniki odpowiadają przede wszystkim słabe wyniki mikroprzedsiębiorstw (3,2 proc.). Wśród małych firm działalność eksportową prowadzi co trzecia firma, w średnich – co druga, a w przypadku dużych – prawie 70 proc.

Ponad połowa działa zagranicą

Biorąc pod uwagę powyższe dane i fakt, że przedstawiciele polskiej branży motoryzacyjnej to w większości średnie i duże firmy, wynik 56 proc. nie odbiega od średniej. Tyle firm na pytanie „Czy Państwa firma planuje podjąć działalność eksportową lub ekspansję zagraniczną?” odpowiedziało, że nie ma takich planów, gdyż już są obecni za granicą. 11 proc. przedstawicieli branży w naszym kraju odpowiedziało twierdząco, a 14 proc., że w najbliższej przyszłości nie myśli o ekspansji poza Polskę.

Drugie miejsce od końca

W porównaniu z innymi krajami objętymi badaniem umiędzynarodowienie branży motoryzacyjnej w Polsce wygląda słabiej. Tylko w dwóch państwach ten odsetek jest niższy – w Portugalii (47 proc.) i Rumunii (48 proc.). W pozostałych jest wyższy. Najwięcej firm prowadzi działalność eksportową lub ekspansję zagraniczną w Belgii (85 proc.), na Słowacji (75 proc.), w Holandii (74 proc.) i w Czechach (73 proc.). – Nasza branża motoryzacyjna wyzbywa się kompleksów i coraz śmielej wychodzi nie tylko za granicę, ale i poza kraje Unii Europejskiej. Może tego nie widać w wynikach naszego badania, bo tutaj rzeczywiście mamy jeszcze sporo do nadrobienia wobec innych krajów, ale prawie nikt nie wyobraża sobie prowadzenia działalności będąc obecnym jedynie na rynku polskim. O sukces wówczas bardzo trudno, bo funkcjonujemy w branży, w której łańcuchy dostaw są bardzo umiędzynarodowione – zwraca uwagę Paweł Gos, prezes zarządu Exact Systems.

Czytaj też:
Branża motoryzacyjna tonie w kłopotach. Pojawiają się wciąż nowe hamulce rozwoju

Źródło: Exact Systems, IBRM Samar