Podwyżki cen na autostradzie A2. Generalna Dyrekcja jest im przeciwna

Podwyżki cen na autostradzie A2. Generalna Dyrekcja jest im przeciwna

Autostrada A2 w woj. wielkopolskim
Autostrada A2 w woj. wielkopolskim Źródło: Wikimedia Commons / Kolanin
Spółka Autostrada Wielkopolska SA od 10 stycznia 2022 roku podniosła ceny na koncesjonowanym odcinku Świecko-Konin. Teraz do podwyżek ustosunkowała się Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. GDDKiA jest zdecydowanie na „nie”.

Stanowisko GDDKiA w sprawie opłat na koncesyjnym odcinku autostrady A2 zostało opublikowane niemal natychmiast po ogłoszeniu przez Autostradę Wielkopolską SA podwyżek. Podwyżki obowiązują od 10 stycznia 2022 roku.

„Koncesjonariusz odcinka autostrady A2 Świecko-Konin, od 10 stycznia 2022 r. podniósł stawki opłat za przejazd pojazdów. W ocenie GDDKiA wzrost stawek opłat jest niezasadny oraz uderzający bezpośrednio w kierowców i transport samochodowy”, czytamy.

Okoliczności podwyżki do rozważenia

Jak argumentuje GDDKiA, „prawo do podwyższenia opłaty za przejazd autostradą płatną wynika z umowy koncesyjnej. GDDKiA nie posiada realnych uprawnień do wpływania na decyzje związane ze zmianami stawek opłat, jeżeli są one zgodne z postanowieniami tej umowy. Niezależnie od tego, bezzwłocznie po otrzymaniu wniosku od koncesjonariusza, GDDKiA zwróciła się z prośbą o rozważenie okoliczności, które mogłyby wpłynąć na zmianę propozycji AWSA w zakresie podwyższenia stawki opłat za przejazd. W stanowisku przesłanym do AWSA wskazaliśmy wątpliwości w zakresie stosowanej przez AWSA strategii osiągania stawki optymalnej”.

W tym samym oświadczeniu GDDKiA przypomina, że stawki na autostradach zarządzanych przez Dyrekcję od lat pozostają niezmienione (stawki opłaty za przejazd autostradami w zarządzie GDDKiA ustalone są rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.).

Ruch na A2 przeniesie się na darmowe drogi?

Dodatkowo, jak czytamy, Dyrekcja obawia się, że „zmiana stawki opłat może prowadzić do przeniesienia się części ruchu na drogi alternatywne do autostrady A2, co stoi w sprzeczności z rolą, jaką mają pełnić autostrady w systemie komunikacyjnym”. Zdaniem GDDKiA, „koncesjonariusz, ustalając kwotę podwyżki, nie wziął pod uwagę wyjątkowych okoliczności gospodarczych oraz zmieniającej się sytuacji społeczno-ekonomicznej w okresie pandemii”.

Czytaj też:
Radykalne ograniczenie prędkości i podwyżka mandatów. Polskę czeka to samo?

Źródło: GDDKiA
 0

Czytaj także