Dotacje na ładowarki wciąż do wzięcia. Ale trzeba się spieszyć

Dotacje na ładowarki wciąż do wzięcia. Ale trzeba się spieszyć

Ładowarki Porsche Turbo Charger
Ładowarki Porsche Turbo Charger Źródło: Porsche
Wciąż można składać wnioski o dotacje na budowę ładowarek w budynkach. Jest jeden powód, by z tym nie zwlekać.

Do 31 marca 2022 roku, lecz nie dłużej niż do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel, można składać wnioski o dotację pokrywającą do 45 proc. kosztów inwestycji związanej z obowiązkiem instalacji punktów ładowania pojazdów elektrycznych w budynkach.

Jak czytamy na stronach Instytutu Badania Rynku Motoryzacyjnego Samar 24 grudnia 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła obowiązek projektowania oraz budowy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych w sposób umożliwiający zainstalowanie punktów ładowania pojazdów elektrycznych.

Obowiązek może wystąpić w przypadku nowo projektowanych oraz istniejących budynków niemieszkalnych m.in. sklepów, centrów handlowych, hoteli, magazynów czy budynków biurowych. Do 31 marca 2022 roku, lecz nie dłużej niż do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel, można składać wnioski o dotację pokrywającą do 45 proc. kosztów inwestycji.

Na czym polegają i kogo dotyczą nowe obowiązki?

Nowelizacja wdraża do polskiego porządku prawnego unijne przepisy, które przewidują obowiązek wyposażania stanowisk postojowych przynależnych do nowych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych we wstępną infrastrukturę kanałową (przewody i kable elektryczne), a w odniesieniu do budynków niemieszkalnych — również w punkty ładowania.

Zgodnie z nowymi przepisami, właściciele lub zarządcy budynków niemieszkalnych, z którymi związane jest co najmniej 20 miejsc postojowych zostali zobowiązani zainstalować do 1 stycznia 2025 r. co najmniej jeden punkt ładowania oraz infrastrukturę kanałową, aby umożliwić w dalszej perspektywie zainstalowanie kolejnych punktów ładowania – co najmniej jeden na pięć stanowisk postojowych. W wyniku zmian regulacji, budynki niemieszkalne, z którymi związanych jest więcej niż 10 stanowisk postojowych muszą być projektowane i budowane z uwzględnieniem co najmniej jednego punktu ładowania oraz infrastruktury kanałowej umożliwiającej docelowo zainstalowanie co najmniej jednego punktu ładowania na pięć stanowisk postojowych.

W określonych przypadkach wymagania te mają zastosowanie również dla budynków poddawanych przebudowie albo remontowi. Co ważne, te nowe obowiązki nie znajdują zastosowania wobec budynków niemieszkalnych będących własnością małych i średnich przedsiębiorców.

Wsparcie budowy infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych

7 stycznia 2022 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął nabór wniosków w programie „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”. Dotacje udzielane są na inwestycje realizowane do 2028 r. Wysokość dotacji w ramach programu dotyczącego wsparcia infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych wynosi, w zależności od rodzaju infrastruktury: w przypadku stacji ładowania ogólnodostępnych o mocy nie mniejszej niż 50 kW i nie większej niż 150 kW - 30 proc. (lub 45 proc. w gminach poniżej 100 tys. mieszkańców lub gdy na terenie gminy zostało zarejestrowanych mniej niż 60 tys. pojazdów samochodowych lub gdy przypada mniej niż 400 pojazdów samochodowych na 1 tys. mieszkańców), a w przypadku stacji ładowania ogólnodostępnych o mocy od 150 kW – 50 proc., przypadku stacji ładowania innych niż ogólnodostępne – 25 proc.

Wnioski o dofinansowanie można składać do 31 marca 2022 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków. Zaledwie w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia naboru wyczerpaniu uległa alokacja środków na stacje ładowania o mocy równej lub większej niż 150 kW.

Czytaj też:
Rośnie napięcie w narodzie. Coraz więcej Polaków rozważa zakup elektryka

Źródło: IBRM Samar
 0

Czytaj także