Części nie ma, w fabrykach przestoje, a Grupa Volkswagena i tak zadowolona z zysków

Części nie ma, w fabrykach przestoje, a Grupa Volkswagena i tak zadowolona z zysków

Volkswagen ID. Buzz
Volkswagen ID. Buzz Źródło: Volkswagen Samochody Dostawcze
Okazuje się, że Grupa Volkswagena, mimo ogromnych problemów na rynku (z łańcuchami dostaw i półprzewodnikami do produkcji aut), odnotowała dobre wyniki w 2021 roku.

Grupa Volkswagena twierdzi, że przyjęty przez nią w 2021 roku model biznesowy się sprawdza i przedstawia na to twarde dane ekonomiczne. Jak czytamy, „firma zwiększyła ogólną odporność oraz możliwości radzenia sobie z zewnętrznymi ograniczeniami. Obniżono koszty ogólne, dyscyplina nakładów inwestycyjnych była wysoka oraz zmniejszono próg rentowności”.

Osiągnięto solidny zysk pomimo trudności, związanych z brakami półprzewodników, które doprowadziły do spadku sprzedaży pojazdów o około 600 tys. sztuk w porównaniu z rokiem 2020. To o 2,4 mln aut mniej niż w roku 2019. Mimo że sprzedaż spadła o 6 procent w porównaniu z rokiem ubiegłym, przychody ze sprzedaży wzrosły o 12 procent – do 250,2 mld euro. Zysk operacyjny przed uwzględnieniem zdarzeń specjalnych wzrósł prawie dwukrotnie w porównaniu z rokiem 2020 i osiągnął poziom 20 mld euro.

Rentowność w górę, będzie dywidenda dla akcjonariuszy

Rentowność operacyjna przed uwzględnieniem zdarzeń specjalnych również wzrosła – do 8 procent (rok wcześniej było to 4,8 procent). Kluczowe znaczenie dla tych wyników finansowych miały: lepszy miks modelowy i odpowiednia polityka cenowa. Przepływ gotówki netto w dziale samochodów sięgnął 8,6 mld euro, co oznacza wzrost o 35 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym, a płynność netto pozostała niemal niezmieniona w porównaniu z końcem 2020 roku i wyniosła 26,7 mld euro.

Jak zwraca uwagę Grupa Volkswagena, oznacza to wzrost o ponad 5 mld euro od końca 2019 roku, pomimo wielu inwestycji związanych z transformacją, które zostały podjęte w tym czasie (m.in. przejęcie firmy Navistar).

W związku z tym zarząd i rada nadzorcza proponują wypłatę dywidendy w wysokości 7,50 euro na akcję zwykłą i 7,56 euro na akcję uprzywilejowaną (w ubiegłym roku było to odpowiednio 4,80 i 4,86 euro). Oznacza to, że wskaźnik stopy wypłaty dywidend wyniesie 25,4 procent. Zysk na jedną akcję zwykłą to 29,59 euro (16,60 euro rok wcześniej), a zysk na jedną akcję uprzywilejowaną 29,65 euro (16,66 euro w 2020 r.).

Sprzedaż w dół, ale to nie popsuło wyników finansowych

Z powodu trudności z dostępnością półprzewodników sprzedaż samochodów Grupy Volkswagen spadła w 2021 roku o 6,3 procent – do 8,6 mln egzemplarzy. Równolegle nabierała tempa ofensywa w dziedzinie elektromobilności – w 2021 roku dostawy aut elektrycznych wzrosły dwukrotnie – do 452 900 sztuk. Grupa Volkswagen jest liderem na europejskim rynku takich pojazdów, z udziałem na poziomie 25 procent, a na kluczowym, amerykańskim rynku zajęła drugie miejsce z udziałem na poziomie 7,5 procent. W Chinach dostarczono 92 700 samochodów elektrycznych, ponad czterokrotnie więcej niż w 2020 roku.

Jak przekonuje Grupa Volkswagena, lepszy miks modelowy i właściwa polityka cenowa były głównymi czynnikami, które wpłynęły na wzrost przychodów. W rezultacie, mimo mniejszej sprzedaży, przychody wzrosły o 12,3 procent – z 222,9 do 250,2 mld euro. Udało się osiągnąć zysk operacyjny (przed uwzględnieniem zdarzeń specjalnych) na niemal dwukrotnie wyższym poziomie niż w 2020 roku (odpowiednio 20 i 10,6 mld euro). Zysk Grupy Volkswagen przed opodatkowaniem wzrósł o 72,5 procent – z 11,7 do 20,1 mld euro. Rentowność operacyjna przed opodatkowaniem wyniosła 8,0 procent (rok wcześniej 5,2 procent). Zysk po opodatkowaniu wzrósł o 74,8 procent – z 8,8 do 15,4 mld euro.

Przyszłość jawi się pozytywnie

Grupa Volkswagena przewiduje, że dostawy aut do klientów wzrosną w 2022 roku o 5-10 procent przy założeniu, że pandemia Covid-19 nie wybuchnie ponownie, a niedobory półprzewodników i innych elementów nie będą tak dotkliwe. Mimo to rok budżetowy 2022 będzie nadal naznaczony brakami w zaopatrzeniu, ale Grupa Volkswagena spodziewa się poprawy w drugim półroczu 2022 roku. Prognozowane przychody ze sprzedaży będą o 8-13 procent wyższe niż w 2021 roku, a rentowność operacyjna ma wynieść od 7 do 8,5 procent.

Jakie będą skutki wojny? Tego nie wiadomo

Na koniec Grupa Volkswagena zastrzega: „W chwili przygotowywania prognozy istniało ryzyko, że ostatnie wydarzenia związane z wojną w Ukrainie będą miały negatywny wpływ na działalność Grupy Volkswagen i mogą spowodować powstanie wąskich gardeł w łańcuchu dostaw. W chwili obecnej nie jest jeszcze możliwe dokonanie dokładnej oceny i obliczenie skutków. Na tym etapie nie jest również możliwe przewidzenie z wystarczającą pewnością, w jakim stopniu wojna w Ukrainie wpłynie na gospodarkę światową i przemysł w roku obrachunkowym 2022”.

Czytaj też:
Oto „Ogórek” XX wieku! ID. Buzz to najważniejsza premiera Volkswagena od lat

Źródło: Volkswagen
 0

Czytaj także