Spore zmiany na Południowej Obwodnicy Warszawy. Ucieszą się kierowcy TIR-ów

Spore zmiany na Południowej Obwodnicy Warszawy. Ucieszą się kierowcy TIR-ów

Południowa Obwodnica Warszawy
Południowa Obwodnica Warszawy Źródło: GDDKiA
Na okres dwóch miesięcy, od 1 sierpnia do 30 września 2022 roku, przestanie obowiązywać godzinowy zakaz poruszania się pojazdów o masie dopuszczalnej powyżej 16 ton na Południowej Obwodnicy Warszawy.

Zniesiony zakaz dotyczy odcinka S2 pomiędzy węzłami Opacz i Lubelska. W tym okresie wszystkie pojazdy ciężarowe będą mogły przejechać przez całą S2 w Warszawie. Obserwacja, a następnie analiza ruchu, będą stanowić materiał do dalszego rozwoju strategii zarządzania ruchem w Warszawskim Węźle Drogowym.

S2 POW przechodzi przez Mazowiecki Park Krajobrazowy

Południowa Obwodnica Warszawy

Przypomnijmy, że obecnie w szczytach: porannym (7.00-10.00) oraz popołudniowym (16.00-20.00) obowiązuje zakaz poruszania się pojazdów o masie dopuszczalnej powyżej 16 ton. Po wprowadzeniu czasowej zmiany w organizacji ruchu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przeprowadzi pomiary natężenia ruchu i oceni warunki bezpieczeństwa.

Ruch ustabilizował się

Południowa Obwodnica Warszawy

Jak przypomina GDDKiA, od otwarcia ostatniego odcinka trasy S2 pomiędzy węzłami Puławska i Warszawa Wilanów minęło pół roku. Przez ten okres ruch pojazdów, jak i zachowania kierowców ustabilizowały się. Pomimo odnotowanego wzrostu natężenia pojazdów (do dziś przez tunel przejechało ok. 11,5 mln pojazdów), nie wpłynęło to na zwiększenie liczby zdarzeń drogowych.

Południowa Obwodnica Warszawy

Zaprojektowany układ drogowy od węzła Konotopa do węzła Lubelska, w przekroju dwie jezdnie po trzy pasy ruchu wraz z jezdniami zbiorczo – rozprowadzającymi na węźle Opacz, zapewnia planowany poziom warunków bezpieczeństwa ruchu. Stąd podjęcie decyzji o czasowym zniesieniu ograniczeń w ruchu dla pojazdów o masie dopuszczalnej powyżej 16 ton.

Zmiana oznakowania

Południowa Obwodnica Warszawy

Wprowadzone zmiany oznakowania będą polegały na zasłonięciu znaków B-5 z tabliczkami 16 t oraz tablic F-6, co będzie oznaczało czasowe zniesienie zakazu poruszania się pojazdów powyżej 16 t. Ponadto zostanie usunięte oznakowanie poziome i zasłonięte oznakowanie pionowe wyznaczające zatoki do kontroli pojazdów, które są zlokalizowane na węźle Warszawa Lotnisko i pomiędzy węzłami Lubelska a Patriotów.

Czytaj też:
10 milionów samochodów i ani jednego wypadku. Co o tym zdecydowało?

Źródło: GDDKiA