Polacy gotowi na zmianę. Rośnie grono rodaków, którzy chcą zrezygnować z auta

Polacy gotowi na zmianę. Rośnie grono rodaków, którzy chcą zrezygnować z auta

Korki. Zdj. ilustracyjne
Korki. Zdj. ilustracyjne Źródło:Shutterstock / Danila2332
Połowa kierowców w Polsce i niemal 80 proc. w dużych miastach często doświadcza korków na drogach. Nowe badanie opinii zrealizowane dla Clean Air Fund pokazuje, że ratunek widzimy nie tylko w budowie obwodnic, a w uspokajaniu ruchu i tworzeniu alternatyw dla jazdy własnym samochodem.

Większość badanych przychylnie patrzy na odejście od samochodocentrycznego modelu przemieszczania się po mieście. Dla 51 proc. badanych dobrym sposobem na walkę z korkami na drogach jest wytyczanie miejskich obwodnic, a dla co trzeciego: budowa parkingów P&R. 41 proc. uważa, że korki zmniejszyłyby się dzięki tańszemu transportowi publicznemu, według 28 proc. dzięki budowie ścieżek rowerowych, a zdaniem co szóstej osoby dzięki zamykaniu części miast dla ruchu samochodowego.

Co drugi polski kierowca ograniczyłby używanie samochodu, gdyby otrzymał dotację na zakup roweru elektrycznego (takie zachęty dla mieszkańców wprowadził np. Paryż).

58 proc. respondentów jest za utworzeniem w swoim mieście strefy czystego transportu, na obszar której ograniczony wjazd mają najbardziej zanieczyszczające samochody.

Przeprowadzone pod koniec lipca 2022 badanie “Strefy czystego transportu. Czy chcemy oddychać świeżym powietrzem w miastach?” przez agencję Research Collective dla Clean Air Fund ujawnia, że wprowadzenie nowych zasad poruszania się pojazdów w miastach - takich jak strefy czystego transportu - nie tylko poprawiłoby jakość powietrza, ale mogłoby wesprzeć rozwój nowej miejskiej mobilności.

Polacy o miejskim transporcie

Nowa mobilność przesuwa akcent z posiadania indywidualnych środków transportu na korzystanie z nich czy współdzielenie. W miastach, które rozwijają takie podejście samochód nie jest domyślnym rozwiązaniem, a transport publiczny rezerwową opcją. Rozwój carsharingu czy urządzeń transportu osobistego (UTO), jak elektryczne hulajnogi i rowery na wynajem, oraz konkurencyjna oferta przewozu osób sprawiają, że mamy do dyspozycji cały szereg możliwości komunikacyjnych.

Schyłek samochodocentrycznej wizji miasta?

Jednocześnie większość badanych przychylnie patrzy na odejście od samochodocentrycznego modelu przemieszczania się. Co trzeci badany stwierdza, że stara się ograniczać korzystanie z samochodu jako kierowca. Widać to też w kontekście sympatii do ostatnich zmian w kodeksie drogowym. 63 proc. popiera bezwzględne pierwszeństwo pieszych na pasach, a 66 proc. wyższe mandaty za przekroczenie prędkości.

Czy chcemy oddychać świeżym powietrzem w miastach?

Chociaż badani zapytani, z jakiego sposobu poruszania się po swojej okolicy korzystali najczęściej w minionym miesiącu wskazują najpierw na samochód (29 proc.), a potem na rower (16 proc.) i transport zbiorowy (12 proc.), to już w dużych miastach te proporcje się nieco odwracają (29 proc. wskazań dla transportu zbiorowego i 24 proc. dla samochodu).

Polacy o miejskim transporcie

Stare i nowe recepty na korki

Połowa kierowców w Polsce deklaruje, że często doświadcza korków na drogach - w dużych miastach to nawet 77 proc. Choć wśród recept na ten problem pojawiają się tradycyjne metody (wytyczne obwodnic - 51 proc., nowe parkingi P&R - 35 proc., poszerzanie ulic - 26 proc) to znaczna część badanych skłania się ku rozwiązaniom z obszaru nowej mobilności.

Polacy o miejskim transporcie

41 proc. respondentów uważa, że korki zmniejszyłyby się dzięki obniżce cen biletów na przejazdy środkami transportu zbiorowego. Wyraźnie częściej wskazują na ten pomysł kobiety. 28 proc. badanych rozwiązanie widzi w budowie ścieżek rowerowych. Ponownie nieco częściej za tą opcją są kobiety, ale również mieszkańcy małych miast. Co szósty badany za skuteczne uznaje zamykanie części miast dla ruchu samochodowego, a co ósmy - wydzielenie buspasów. Co ciekawe, w Warszawie, która buspasy tworzy od ponad dekady, co do ich skuteczności przekonany jest aż 26 proc. mieszkańców, a więc wyraźnie więcej na tle ogółu respondentów.

Czytaj też:
Co Polacy wiedzą o strefach czystego transportu? Czy chcą ich wprowadzenia w miastach?

Źródło: Clear Air Fund