W 2023 roku wzrosną kary dla kierowców za brak OC. To wynika z jednej przyczyny

W 2023 roku wzrosną kary dla kierowców za brak OC. To wynika z jednej przyczyny

Wypadek
Wypadek Źródło: Fotolia / Luftbildfotograf
Rada MInistrów przyjęła na dniach rozporządzenie dotyczące wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Planowane na 1 stycznia 2023 roku wejście w życie wyższych stawek wpłynie na wzrost kar za brak ważnego OC.

O stawkach OC pisze obszernie Instytut Badania Rynku Motoryzacyjnego Samar. Jak czytamy, zgodnie z nowym rozporządzeniem, podwyżkę kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę zaplanowano w dwóch etapach. Od 1 stycznia 2023 r. kwota ta wyniesie 3 490 zł, co oznacza wzrost o 480 zł w stosunku do stawki obowiązującej w 2022 r. (3 010 zł), czyli o 15,9 proc. Podwyższenie płacy minimalnej od 1 lipca 2023 r. do 3 600 zł oznacza z kolei wzrost o 590 zł w stosunku do kwoty z 2022 roku, czyli o 19,6 proc.

Kary w górę

Ta zmiana wpłynie znacząco na wzrost kar, które kierowcy będą płacić za brak lub przerwę w ubezpieczeniu komunikacyjnym OC. Zgodnie bowiem z "Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych”, osoba, która „nie spełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia określonymi w ustawie, jest obowiązana wnieść opłatę”, a opłata ta zależy właśnie od poziomu płacy minimalnej.

I tak w przypadku samochodów osobowych wynosi ona równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Z kolei dla samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych i autobusów kara została ustalona jako trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, dla pozostałych pojazdów kara stanowi równowartość jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia. Warto też dodać, że wysokość opłaty jest uzależniona od okresu przerwy w ubezpieczeniu OC i wynosi: 20 proc. opłaty w przypadku, gdy okres ten nie przekracza 3 dni; 50 proc. gdy okres ten nie jest większy niż 14 dni oraz 100 proc. w przypadku, gdy okres ten przekracza 14 dni.

Opłaty za brak ważnej polisy w Polsce pobiera Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

IBRM Samar poprosił zatem przedstawiciela UFG o przedstawienie planów dotyczących podwyżek kar. – UFG podaje zawsze do publicznej informacji wysokość opłat dla wszystkich typów pojazdów i w zależności od długości przerwy w ochronie ubezpieczeniowej. Podstawą do naliczenia opłaty jest wysokość minimalnego wynagrodzenia. Oczywiście ustawa przewiduje zróżnicowanie opłaty w zależności od długości przerwy w ochronie ubezpieczeniowej oraz od rodzaju pojazdu. Po opublikowaniu stosownego rozporządzenia Rady Ministrów podamy do publicznej wiadomości wysokość opłat za brak ważnego obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i OC rolników – wyjaśnia Damian Ziąber, rzecznik Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Dwukrotna informacja

Według niego, jeśli w rozporządzeniu zostaną określone dwie wysokości minimalnego wynagrodzenia i odpowiednie okresy obowiązywania tych wysokości, to UFG prawdopodobnie poda wysokości opłat za brak ważnego OC w ciągu całego roku 2023 – od 1 stycznia do 30 czerwca oraz od 1 lipca do 31 grudnia. – Fundusz będzie za pośrednictwem swojej strony internetowej na bieżąco przekazywał wszelkie informacje o potencjalnym wpływie dwukrotnej zmiany minimalnego wynagrodzenia w jednym roku na wysokość opłat za brak ważnego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – dodaje Damian Ziąber.

Czytaj też:
Jak zaoszczędzić na ubezpieczeniu auta przy szalejącej inflacji?

Źródło: IBRM Samar, UFG
 0

Czytaj także