Duży sukces dopłat do leasingu elektryków. Prawie 100 mln zł wypłacono w programie „Mój elektryk”

Duży sukces dopłat do leasingu elektryków. Prawie 100 mln zł wypłacono w programie „Mój elektryk”

Ładowarka. Samochód elektryczny
Ładowarka. Samochód elektryczny Źródło: Porsche, Ionity
W pierwszym roku funkcjonowania tzw. ścieżki leasingowej programu „Mój elektryk” największym zainteresowaniem cieszyły się samochody osobowe. Aż 2 600 z dotychczas zaakceptowanych przez NFOŚiGW wniosków dotyczyło tego typu pojazdów.

Już ponad 4 100 wniosków o dopłaty wpłynęło do Banku Ochrony Środowiska w ramach tzw. ścieżki leasingowej programu „Mój elektryk”. Ponad 3 100 z nich zostało pozytywnie rozpatrzonych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a łączna wartość przyznanego dofinansowania sięgnęła 98 mln zł.

Dominują auta osobowe

W pierwszym roku funkcjonowania ścieżki leasingowej w programie „Mój elektryk” największym zainteresowaniem cieszyły się samochody osobowe. Aż 2 600 z dotychczas zaakceptowanych przez NFOŚiGW wniosków dotyczyło właśnie tego typu pojazdów, a łączna wartość przyznanych dopłat wyniosła 79,5 mln zł. W przypadku pojazdów dostawczych, zaakceptowanych zostało 480 wniosków na łączną kwotę 27 mln zł. Ponadto klienci firm leasingowych uzyskali dofinansowanie leasingu 70 pojazdów dwu- i trójkołowych. – Pierwszy rok funkcjonowania ścieżki leasingowej w programie „Mój elektryk” pokazuje, że jej uruchomienie było bardzo dobrym ruchem. Przypomnę, że kwota, którą BOŚ otrzymał do dyspozycji przy inauguracji programu, wynosiła 20 mln zł, a obecnie jest to już 200 mln zł. Dopłaty do leasingu pojazdów elektrycznych cieszą się stale rosnącym zainteresowaniem i jestem przekonany, że kolejne miesiące przyniosą jeszcze lepsze rezultaty, a pula środków zostanie dodatkowo zwiększona przez NFOŚiGW – powiedział Wojciech Hann, prezes Banku Ochrony Środowiska.

Mniej zanieczyszczeń, promocja elektromobilności

Jak przypomina IBRM Samar, celem programu „Mój elektryk”, realizowanego przez NFOŚiGW, jest redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie zakupu i leasingu pojazdów elektrycznych i wodorowych. Umowa między NFOŚiGW a BOŚ, który obecnie jest jedynym operatorem ścieżki leasingowej programu, została zawarta we wrześniu 2021 r. W listopadzie ubiegłego roku do „Mojego elektryka” przystąpiły pierwsze firmy leasingowe, zaś składanie wniosków o dopłaty ruszyło w grudniu 2021 r. W realizację ścieżki leasingowej „Mojego elektryka” zaangażowały się dotychczas 23 firmy leasingowe.

Dopłatami do leasingu mogą być objęte przede wszystkim pojazdy elektryczne i wodorowe kategorii M1 (samochody osobowe do przewozu max. 8 osób) oraz pojazdy kategorii N1 (dostawcze z masą do 3,5 t). Pula środków przeznaczonych przez NFOŚiGW na dopłaty do leasingu i wynajmu pojazdów elektrycznych wynosi obecnie 200 mln zł. Zawieranie umów w ramach programu możliwe będzie do końca 2025 r.

Czytaj też:
Śmierć spalinowej motoryzacji szykuje się epicko. Najlepsze auta wciąż przed nami

Źródło: BOŚ, NFOŚiGW, IBRM Samar
 0

Czytaj także