Co dalej z akumulatorami do elektryków? Wiedza na ten temat jest niewielka

Co dalej z akumulatorami do elektryków? Wiedza na ten temat jest niewielka

Recycling baterii
Recycling baterii Źródło: Volkswagen
Tylko 35 procent Polek i Polaków zdaje sobie sprawę z tego, że możliwe jest produkowanie samochodów w sposób neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla. Zaledwie co trzeci ankietowany wie, że akumulator w aucie elektrycznym można naprawić i nadal z niego korzystać.

Technologia i wiedza o autach elektrycznych pozwalają ponownie wykorzystywać zarówno surowce, jak i akumulatory, a także uczynić proces produkcji aut neutralnym pod względem emisji CO2. Jednak według badania przeprowadzonego przez markę Volkswagen i InsighOut Lab, niewielu mieszkańców naszego kraju wie o tych możliwościach. Dotyczy to zwłaszcza recyklingu akumulatorów.

Stereotypy wciąż dominują

Powszechnie wiadomo, że auta w pełni elektryczne nie emitują szkodliwych substancji podczas jazdy. Natomiast znacznie mniej popularna jest wiedza na temat emisyjności procesu produkcji pojazdów tego typu oraz eksploatacji i recyklingu akumulatorów. Stereotypy są silnie widoczne zwłaszcza w dwóch ostatnich z wymienionych obszarów. Dlatego w kolejnym badaniu InsightOut Lab oraz marka Volkswagen wzięli na warsztat temat zrównoważonego rozwoju branży automotive. Jest to kluczowy cel całego sektora samochodowego na najbliższe lata.

Auta można produkować bezemisyjnie

Jednym z kluczowych elementów zrównoważonego rozwoju branży automotive jest bezemisyjna produkcja aut. Można ją osiągnąć m.in. dzięki wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii do zasilania fabryk.

Polacy zapytani o neutralność produkcji aut pod względem emisji CO2 dzielą się na trzy grupy, zbliżone do siebie, jeśli chodzi o liczebność. Badanych, którzy wiedzą o takiej możliwości, jest niemal tyle samo, co tych, którzy o niej nie wiedzą (35 i 38 procent). Trzecia, nieco mniej liczna grupa, nie zajmuje jednoznacznego stanowiska, udzielając odpowiedzi „trudno powiedzieć” (27 procent). Wynik około 1/3 prawidłowych odpowiedzi nie jest zadowalający, ale okazuje się lepszy niż w pytaniach o ponowne wykorzystanie akumulatorów, a zwłaszcza w kontekście recyklingu akumulatorów.

Polacy o recyklingu akumulatorów

Z uszkodzonym akumulatorem do warsztatu

Jednym z warunków zrównoważonego rozwoju elektromobilności jest tworzenie możliwie zamkniętego obiegu surowców i podzespołów do aut elektrycznych. Chodzi o naprawę uszkodzonych akumulatorów oraz stosowanie w tym celu (i do produkcji nowych baterii) surowców pochodzących z recyklingu, a także spożytkowanie w innych gałęziach gospodarki akumulatorów, które nie nadają się już do pracy w samochodzie. Dostępne technologie i wiedza pozwalają dziś już na jedno i drugie. Jednak społeczne wyobrażenia na ten temat nie nadążają za szybko zmieniającą się rzeczywistością. Mówiąc krótko, Polacy nie wiedzą, że możliwe jest drugie, a nawet trzecie życie akumulatorów z aut elektrycznych.

Co trzeci badany wie, że jeśli akumulator w aucie elektrycznym ulegnie awarii to można go naprawić i nadal z niego korzystać. Przeciwnego zdania jest nieco więcej, bo 37 procent ankietowanych. Trzecia, również liczna grupa respondentów wstrzymuje się od jednoznacznej deklaracji, odpowiadając „trudno powiedzieć” (30 procent). Tymczasem tylko w Polsce działa w sumie kilkanaście wyspecjalizowanych zakładów Volkswagena, zajmujących się naprawą akumulatorów do aut elektrycznych.

Polacy o recyklingu akumulatorów

Trzecie życie akumulatorów

Jeśli uznamy, że naprawiony akumulator trafiający z powrotem do auta zyskuje drugie życie, to trzecim życiem będzie wykorzystanie go w innej gałęzi gospodarki. Konkretnie chodzi o sytuacje, gdy parametry akumulatora nie pozwalają już na efektywną pracę w pojeździe, ale są wystarczające, by pełnił on funkcję magazynu energii.

Podobnie jak w pytaniu o naprawę akumulatora, także w kontekście wykorzystania go jako magazynu energii Polacy nie wiedzą o takiej możliwości. Tym razem jeszcze mniej, bo tylko 27 procent badanych udzieliło poprawnej odpowiedzi, wskazując, że akumulatory, które nie nadają się już do wykorzystania w aucie mogą być stosowane np. jako magazyny energii w gospodarstwach domowych lub w innych celach. Niemal połowa respondentów (47 procent) sądzi, że takiej możliwości nie ma, a 27 procent odpowiada „trudno powiedzieć”.

Polacy o recyklingu akumulatorów

O recyklingu wiemy najmniej

Odpowiedzi na pytania o drugie i trzecie życie akumulatorów do aut elektrycznych pokazują, że wiedza na temat ponownego ich wykorzystania nadal nie jest rozpowszechniona. Jednak gdy wspomniane wyniki porównamy z wynikami pytania o recykling to okazuje się, że dopiero w tym ostatnim przypadku wiedza jest naprawdę znikoma. Zaledwie 4 procent badanych było w stanie prawidłowo oszacować, jaki procent surowców używanych do budowy akumulatorów jest obecnie możliwy do odzyskania w procesie recyklingu. Pozostałe 96 procent myli się w swoich przypuszczeniach, przy czym duża część myli się wyraźnie, wskazując wartości bardzo odległe od prawidłowych – około 90 procent. Warto odnotować, że już dziś zakład recyklingu akumulatorów Hydrovolt, zlokalizowany w Norwegii, odzyskuje nawet 95 procent surowców. Wartości na poziomie ponad 90 procent ma uzyskiwać również zakład Volkswagena w Salzgitter.

Polacy o recyklingu akumulatorówCzytaj też:
Jak bardzo elektromobilność przyspieszy rozwój gospodarczy Polski? To zależy od... nas samych
Czytaj też:
Recykling baterii do elektryków w Polsce wesprze finansowo UE. Powstaną nowe miejsca pracy

Źródło: InsightOut Lab, VW
 1

Czytaj także