Mamy unijne porozumienie w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych

Mamy unijne porozumienie w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych

Szybka ładowarka Ekoen
Szybka ładowarka Ekoen Źródło:Ekoen
W wyniku wstępnego porozumienia politycznego między Radą UE, a Parlamentem Europejskim, w najbliższych latach w całej Europie powstanie więcej stacji ładowania i tankowania paliw alternatywnych.

Jak czytamy w obszernym opracowaniu IBRM Samar, celem proponowanego rozporządzenia w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR) – w odniesieniu do samochodów – jest zapewnienie wystarczającej sieci infrastruktury do ładowania lub tankowania.

Główne elementy zachowane w stosunku do wniosku KE

W tymczasowym porozumieniu zachowano podstawowe aspekty wniosku Komisji Europejskiej, tj. kluczowe ogólne parametry, które będą miały rzeczywisty wpływ na klimat, w tym:

  • w przypadku ładowania osobowych i dostawczych samochodów elektrycznych – wymogi dotyczące całkowitej mocy, którą należy zapewnić w oparciu o wielkość zarejestrowanej floty oraz wymogi dotyczące zasięgu sieci transeuropejskiej (TEN-T) w 2025 i 2030 r.
  • w przypadku ładowania elektrycznych pojazdów ciężarowych i tankowania wodoru – wymogi dotyczące zasięgu TEN-T do 2030 r., począwszy od 2025 r. dla elektrycznych pojazdów ciężarowych.

Główne zmiany w stosunku do wniosku KE

Tekst tymczasowego porozumienia zmienia niektóre aspekty wniosku KE, w tym m.in.

  • ze względu na specyfikę elektrycznych pojazdów ciężarowych o dużej ładowności oraz fakt, że rynek jest mniej rozwinięty niż w przypadku aut osobowych i dostawczych, stopniowy proces wdrażania infrastruktury ma się rozpocząć w 2025 r. i objąć wszystkie drogi TEN-T do 2030 roku,
  • aby zmaksymalizować efektywność inwestycji w stacje tankowania wodoru i dostosować się do rozwoju technologicznego, wymogi skupiają się na wdrażaniu infrastruktury do tankowania wodoru gazowego, ze szczególnym uwzględnieniem węzłów miejskich i węzłów multimodalnych.
  • aby infrastruktura do ładowania EV i tankowania wodoru była łatwa w użyciu, dostępne są różne opcje płatności i wyświetlania cen, przy czym unika się nieproporcjonalnych inwestycji, zwłaszcza w istniejącą infrastrukturę.
  • w związku z istotnymi zmianami technologicznymi i rynkowymi, które będą miały wpływ na samochody ciężarowe, tekst porozumienia tymczasowego zawiera klauzulę dotyczącą szczegółowego przeglądu w perspektywie krótkoterminowej, natomiast całe rozporządzenie ma również zostać poddane przeglądowi w perspektywie średnioterminowej.

Kolejne kroki

Tymczasowe porozumienie polityczne podlega teraz formalnemu zatwierdzeniu przez Radę UE i Parlament Europejski. Ze strony Rady UE prezydencja szwedzka zamierza jak najszybciej przedłożyć tekst przedstawicielom państw członkowskich z myślą o jego formalnym przyjęciu na jednym z najbliższych posiedzeń Rady.

Neutralni w 2050 roku

Przypomnijmy, że rozporządzenie w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR) jest częścią pakietu „Fit for 55”. Przedstawiony przez Komisję Europejską 14 lipca 2021 r. pakiet ma na celu umożliwienie UE zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. do 2030 r. w porównaniu z poziomem z 1990 r. oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 r.

Czytaj też:
Elektryki nie powinny być jedynymi samochodami na drogach, apeluje branża
Czytaj też:
Przybywa ekologicznych autobusów. Ale to diesle rządzą rynkiem