Nowe rozporządzenie o bateriach Rady UE. Ma ogromne znaczenie dla elektromobilności

Nowe rozporządzenie o bateriach Rady UE. Ma ogromne znaczenie dla elektromobilności

Baterie w Kii będą ponownie wykorzystywane
Baterie w Kii będą ponownie wykorzystywane Źródło:Kia
Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie dotyczące nowych i zużytych baterii. Przepisy obejmą cały cykl ich życia – od produkcji, po ponowne użycie i recykling. Dzięki nowym regulacjom baterie mają stać się bardziej bezpieczne, ekologiczne i konkurencyjne.

– Baterie odgrywają kluczową rolę w dekarbonizacji i przechodzeniu Unii Europejskiej na bezemisyjne środki transportu. Jednocześnie w zużytych bateriach znajduje się wiele cennych zasobów. Musimy być w stanie ponownie wykorzystać te krytyczne surowce, zamiast polegać na dostawach z państw trzecich. Nowe przepisy będą promować konkurencyjność europejskiego przemysłu i zapewnią, że nowe baterie będą ekologiczne i przyczynią się do zielonej transformacji – powiedziała Teresa Ribera, hiszpańska ds. minister transformacji ekologicznej.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE będzie miało zastosowanie do wszystkich baterii, w tym wszystkich zużytych baterii przenośnych, baterii przemysłowych, akumulatorów (do pojazdów elektrycznych i maszyn) oraz baterii stosowanych w tzw. lekkich środkach transportu (w Polsce urządzeniach transportu osobistego UTO), czyli elektrycznych rowerach, motorowerach i hulajnogach.

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Rady UE pisze, że nowe przepisy, obejmujące cały cykl życia baterii, mają służyć promowaniu gospodarki o obiegu zamkniętym. Wskazują one wymogi co do postępowania ze zużytymi bateriami, w tym cele i obowiązki w zakresie ich zbiórki, cele w zakresie odzysku materiałów i obowiązki dotyczące rozszerzonej odpowiedzialności producenta.

Rozporządzenie określa obowiązujące producentów cele w zakresie zbierania zużytych baterii przenośnych (63 proc. do końca 2027 r. i 73 proc. do końca 2030 r.) i wprowadza specjalny cel dotyczący zbierania zużytych baterii z tzw. lekkich środków transportu (51 proc. do końca 2028 r. i 61 proc. do końca 2031 r.). Nowe przepisy ustalają również cel dotyczący odzyskiwania litu na poziomie 50 proc. do końca 2027 r. i 80 proc. do końca 2031 r. Wartości te będzie można zmienić za pomocą tzw. aktów delegowanych w zależności od postępów rynkowych i technologicznych oraz dostępności tego surowca.

Minimalne kwoty dla recyklingu

Przewidziano także obowiązkowe minimalne poziomy zawartości materiałów z recyklingu w bateriach przemysłowych oraz akumulatorach pojazdów i maszyn. Wstępne docelowe poziomy wynoszą 16 proc. kobaltu, 85 proc. ołowiu, 6 proc. litu i 6 proc. niklu. Baterie będą musiały posiadać dokumentację poświadczającą zawartość materiałów z recyklingu. Do końca 2025 roku wydajność recyklingu ma wynieść 80 proc. dla baterii niklowo-kadmowych i 50 proc. dla innych zużytych baterii.

Zmniejszenie wpływu na środowisko i społeczeństwo

Nowe rozporządzenie ma na celu zmniejszenie wpływu na środowisko i społeczeństwo w ciągu całego cyklu życia baterii. Rozporządzenie wprowadza zatem restrykcyjne wymogi należytej staranności obowiązujące operatorów. Będą oni musieli sprawdzać źródło surowców stosowanych w bateriach, które wprowadzają na rynek. Obowiązek ten nie będzie dotyczyć małych i średnich przedsiębiorstw.

Poniedziałkowe (10 lipca 2023 r.) głosowanie w Radzie UE kończy procedurę przyjmowania rozporządzenia. Zostanie ono teraz podpisane przez Radę UE i Parlament Europejski. Następnie ukaże się w Dzienniku Urzędowym UE, a jego przepisy wejdą w życie 20 dni później.

Kontekst wprowadzenia nowego prawa

Celem rozporządzenia o bateriach jest utworzenie gospodarki o obiegu zamkniętym dla sektora baterii – przepisami objęto wszystkie etapy cyklu życia baterii, od ich projektowania po przetwarzanie odpadów. Ze słów Rady UE wynika, że inicjatywa ta jest niezwykle istotna, zwłaszcza ze względu na ogromny rozwój elektromobilności. Oczekuje się, że do 2030 r. popyt na baterie wzrośnie ponad dziesięciokrotnie. Nowe rozporządzenie zastąpi obecną dyrektywę w sprawie baterii z 2006 r. i uzupełni istniejące przepisy, w szczególności w zakresie gospodarowania odpadami.

Czytaj też:
Jesteśmy drugim producentem baterii do samochodów elektrycznych
Czytaj też:
Pierwsza jazda nowym ID.3. Volkswagen posłuchał ludu