Jazda z przyczepą kempingową. Tegoroczne zmiany w przepisach

Jazda z przyczepą kempingową. Tegoroczne zmiany w przepisach

Przyczepa kampingowa
Przyczepa kampingowa Źródło:Shutterstock
W okresie letnim wielu kierowców decyduje się na ciągnięcie przyczep, a w tej kwestii od zeszłych wakacji wiele się zmieniło. Przypominamy przepisy dotyczące holowania przyczep oraz wyjaśniamy tegoroczne zmiany.

Zanim zdecydujemy się na wakacyjny wyjazd z przyczepą kempingową, warto dokładnie przejrzeć się przepisom. Z powodu braku ich znajomości możemy zostać ukarani mandatem, a przecież nie po to jedziemy na urlop, by się stresować.

Po pierwsze odpowiednie prawo jazdy

Chcąc holować przyczepę, warto upewnić się, czy posiadana przez nas kategoria prawa jazdy uprawnia nas do jej ciągnięcia. Posiadając prawo jazdy kategorii B, możemy kierować na terytorium Polski:

 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla, oraz z przyczepy lekkiej (dopuszczalna masa całkowita poniżej 750 kg),
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla, oraz z przyczepy innej niż lekka, przy czym ciężar maksymalny zestawu może wynosić 3,5 t, a rzeczywista masa całkowita przyczepy nie może być większa od rzeczywistej masy całkowitej pojazdu,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg, rzeczywista masa całkowita przyczepy nie może być większa od rzeczywistej masy całkowitej pojazdu, a kierujący zdał część praktyczną egzaminu państwowego, potwierdzoną wpisem do prawa jazdy (kod 96),
 • zespołem pojazdów złożonym z motoroweru lub czterokołowca i przyczepy,
 • zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego lub pojazdu wolnobieżnego i przyczepy lekkiej.

Z kolei kategoria B+E prawa jazdy uprawnienia do kierowania po polskich drogach:

 • zespołem pojazdów określonym w prawie jazdy kategorii B,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla, oraz z przyczepy innej niż lekka, a dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 7 t,
 • zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami) innej niż lekka.

Teraz łatwiej dobrać przyczepę do auta

Od 1 stycznia 2023 r. przestał obowiązywać wymóg, określający, że dopuszczalna masa całkowita pojazdu ciągnącego przyczepę nie może być niższa niż 1,33 DMC holowanej przyczepy.Z przepisów usunięto ograniczenia dotyczące hamulców najazdowych w przyczepach.

„W przyczepie o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony dopuszcza się hamulec roboczy typu bezwładnościowego (najazdowy) działający na koła wszystkich osi. W przyczepie rejestrowanej po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 1 stycznia 2023 r. dopuszcza się hamulec roboczy typu bezwładnościowego (najazdowy) działający co najmniej na koła jednej osi; takie rozwiązanie dopuszcza się również w przyczepie o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 5 ton, zarejestrowanej po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 1968 r”. – rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

W wakacje 2023 roku możemy więc holować takie przyczepy, jakie dopuszczają producenci aut, bez konieczności dokonywania dodatkowych obliczeń. Wszystkie potrzebne informacje dotyczące mas holowanych przyczep znajdziemy w dowodach rejestracyjnych samochodu i przyczepy.

Kierowca posiadający prawo jazdy kat. B i holujący przyczepę kampingową może prowadzić samochód o DMC 3,5 t wraz z przyczepką lekką o DMC do 750 kg – łączna waga zestawu nie może przekraczać w takim przypadku 4250 kg. Z kolei chcąc ciągnąć cięższą przyczepę, o DMC przekraczającym 750 kg, prawo jazdy kategorii B ma pewne ograniczenie – DMC takiego zespołu nie może przekroczyć 3500 kg. Jeżeli zestaw (samochód i przyczepa kampingowa) nie spełnia powyższych warunków konieczne będzie rozszerzenie uprawnień o kod 96 lub kategorię B+E.

Co trzeba zrobić, aby uzyskać kategorię B+E lub kod 96?

W przypadku kategorii B+E trzeba być pełnoletnim i mieć prawo jazdy kategorii B, odbyć kurs, a także zdać egzamin państwowy. Nie trzeba przechodzić jednak przez część teoretyczną. Egzamin praktyczny wygląda podobnie jak w przypadku kategorii B. Należy zaliczyć jazdę z przyczepką i instruktorem po placu manewrowym oraz w ruchu miejskim. W przypadku uprawnienia B96 należy założyć profil kierowcy w wydziale komunikacji, zapisać się na egzamin praktyczny (bez kursu) jazdy autem z przyczepą i go oczywiście zdać.

Od 1 lipca zmiany w przepisach dla holujących przyczepy

Większość nas przepisy, które weszły w życie 1 lipca, kojarzy z zakazem wyprzedzania ciężarówek przez ciężarówki obowiązującym na drogach szybkiego ruchu, czyli tzw. wyścigiem słoni. Ale nowelizacja ustawy wprowadziła także zmianę dotyczącą poruszania się na autostradach i drogach ekspresowych zestawu pojazdów, którego długość przekracza 7 m.

„Kierujący pojazdem kategorii N2 lub N3 (...) lub zespołem pojazdów o długości ponad 7 m na autostradzie, lub drodze ekspresowej o trzech, lub więcej wyznaczonych pasach ruchu na jezdni w jednym kierunku jest obowiązany korzystać wyłącznie z dwóch pasów ruchu przeznaczonych dla danego kierunku, znajdujących się najbliżej prawej krawędzi jezdni”.

Jeśli więc na autostradzie mamy więcej niż dwa pasy ruchu w danym kierunku i nasz zestaw składający się z auta osobowego i przyczepy kampingowej przekracza 7 metrów, obowiązuje nas nakaz poruszania się jednym z dwóch skrajnych prawych pasów ruchu. Za złamanie przepisu kierowcy grozi mandat 500 zł i 6 punktów karnych.

Ograniczenia prędkości podczas holowania przyczep

Przepisy o ruchu drogowym nie różnicują ograniczeń prędkości w zależności od masy przyczepy i samochodu. Zależą wyłącznie od tego, po jakiej drodze będziemy się poruszać. Podróżując z przyczepą kempingową obowiązują nas takie same ograniczenia prędkości, jak kierowców samochodów ciężarowych. Dopuszczalna prędkość podczas jazdy z przyczepą wynosi:

 • 20 km/h w strefie zamieszkania;
 • 50 km/h w obszarze zabudowanym;
 • 70 km/h w obszarze niezabudowanym na drodze jednojezdniowej;
 • 80 km/h w obszarze niezabudowanym na drodze dwujezdniowej;
 • 80 km/h na drodze ekspresowej oraz autostradzie.

e-Toll dla holujących przyczepy

System elektronicznego poboru opłat (e-Toll) będzie dotyczył również osób podróżujących autami osobowymi z przyczepami, gdy łącza DMC zestawu przekracza 3,5 tony. System e-Toll opiera się o bezpłatną aplikację, która dzięki GPS znajdującemu się w telefonie śledzi naszą trasę i na płatnej drodze automatycznie ściąga pieniądze z naszego konta. To spore ułatwienie na autostradach, ponieważ wystarczy podjechać pod właściwą bramkę, a wówczas szlaban podniesie się sam.

Czytaj też:
Odcinkowy pomiar prędkości. Znamy najnowszą listę miejsc
Czytaj też:
Bezpłatna autostrada A1 nad morze. Tak, ale jeśli nie będziesz uważać, słono zapłacisz

Źródło: Policja / Kodeks Drogowy, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Finansów, „autoswiat.pl”, „interia.pl”