Elektromobilność: Unia Europejska będzie negocjować ze Stanami Zjednoczonymi

Elektromobilność: Unia Europejska będzie negocjować ze Stanami Zjednoczonymi

Ładowanie auta elektrycznego
Ładowanie auta elektrycznegoŹródło:Volkswagen
Rada UE upoważniła Komisję Europejską do rozpoczęcia w imieniu wspólnoty negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi dotyczących umowy w sprawie minerałów krytycznych, niezbędnych m.in. do produkcji akumulatorów trakcyjnych.

Jak czytamy w informacji Rady UE, umowa ma na celu wzmocnienie łańcuchów dostaw minerałów krytycznych i złagodzenie niektórych negatywnych skutków amerykańskiej ustawy o obniżeniu inflacji (IRA) dla przemysłu Unii Europejskiej.

– Umowa w sprawie minerałów krytycznych będzie miała kluczowe znaczenie dla dywersyfikacji ich międzynarodowych łańcuchów dostaw. Pomoże również zacieśnić naszą współpracę w kontekście transformacji ekologicznej. Umowa nada UE status równoważny statusowi partnerów umów o wolnym handlu zawieranych z USA, co ma znaczenie do celów ulgi „Clean Vehicle Credit” w ramach amerykańskiej ustawy IRA – powiedział Héctor Gómez Hernández, hiszpański minister przemysłu, handlu i turystyki.

Według Rady UE umowa w sprawie minerałów krytycznych powinna m.in.:

  • zawierać postanowienia dotyczące wzmocnienia międzynarodowych łańcuchów dostaw minerałów krytycznych i powiązanych sektorów,
  • być w pełni spójna z zasadami Światowej Organizacji Handlu i w pełni zgodna z celami realizowanymi w unijnym akcie o surowcach krytycznych, jeśli chodzi o zapewnienie UE dostępu do bezpiecznych i zrównoważonych dostaw surowców krytycznych, oraz z europejskim sojuszem na rzecz baterii,
  • wzmocnić handel minerałami krytycznymi i poprawić dywersyfikację międzynarodowych łańcuchów dostaw tych minerałów oraz wspierać upowszechnianie technologii akumulatorów pojazdów elektrycznych poprzez sformalizowanie wspólnego zobowiązania do ułatwiania handlu oraz promowania uczciwej konkurencji i rynkowych warunków handlu minerałami krytycznymi,
  • mieć na celu zapobieganie zakłócającym i protekcjonistycznym praktykom w łańcuchach dostaw minerałów krytycznych,
  • zachęcać do współpracy w zakresie międzynarodowych norm dotyczących: oceny cyklu życia minerałów krytycznych, wydobycia, etykietowania, recyklingu i przejrzystości w celu wspierania zrównoważonych łańcuchów dostaw oraz pomóc zapobiegać przyszłym barierom w handlu między UE a USA.

Kontekst decyzji Rady

W sierpniu 2022 r. Stany Zjednoczone uchwaliły ustawę o obniżeniu inflacji (IRA), wprowadzając ulgę„Clean Vehicle Credit”. Jest to subsydium – w formie ulgi podatkowej – na zakup pojazdów z akumulatorami lub ogniwami paliwowymi. Aby zakup pojazdu kwalifikował się do pełnego subsydium, pojazd ten musi być wyposażony w akumulator, który zawiera przynajmniej niektóre z kluczowych minerałów poddanych recyklingowi w Ameryce Północnej lub wydobytych i przetwarzanych w Stanach Zjednoczonych lub w państwie, z którym Stany Zjednoczone zawarły umowę o wolnym handlu lub umowę w sprawie minerałów krytycznych.

Jak czytamy, wobec braku kompleksowej umowy o wolnym handlu między UE a USA, zawarcie ukierunkowanej umowy w sprawie minerałów krytycznych ma umożliwić uznanie odpowiednich minerałów krytycznych wydobywanych lub przetwarzanych w UE za spełniające wymogi ulgi „Clean Vehicle Credit” i przyczyniać się do wzmocnienia łańcuchów dostaw między Unią Europejska a Stanami Zjednoczonymi. Umowa w sprawie minerałów krytycznych stanowić ma okazję do zwiększenia atrakcyjności inwestycji w unijny przemysł wydobywczy i przetwórczy.

Dalsze kroki

Komisja Europejska będzie teraz mogła podjąć formalne negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi w celu zawarcia umowy w najbliższej przyszłości. Po zakończeniu negocjacji umowa będzie musiała zostać przyjęta przez Radę. Umowa w sprawie minerałów krytycznych wymaga również zgody Parlamentu Europejskiego.

Czytaj też:
Szybki na stracie. Wolny na zakrętach
Czytaj też:
Samochód zapakowany do pełna. Co Polacy biorą ze sobą na wakacje?