Prawna pułapka. Przed demontażem trzeba będzie rejestrować samochód?

Prawna pułapka. Przed demontażem trzeba będzie rejestrować samochód?

Samochody na sprzedaż
Samochody na sprzedaż Źródło:ZDM
Przyjęte przez Sejm zmiany w Kodeksie drogowym wywołały lawinę pytań. Te dotyczące wniosku o rejestrację pojazdu przeznaczonego do demontażu wyjaśnia Ministerstwo Cyfryzacji. Pisze o tym Instytut Badania Rynku Motoryzacyjnego Samar.

Czy zmieniona ustawa wprowadza obowiązek złożenia wniosku o rejestrację pojazdu przeznaczonego do demontażu? O odpowiedzi Ministerstwa Cyfryzacji na poselską interpelację w tej sprawie obszernie pisze IBRM Samar.

Przypomnijmy, w dniu 7 lipca 2023 r. Sejm przyjął ostatecznie Ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości. Przed pierwszym czytaniem projektu tej ustawy wniesiona została rządowa autopoprawka dotycząca zmian w Prawie o ruchu drogowym, zmierzająca m.in. do usunięcia z rejestru Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców tzw. martwych dusz. Chodzi o pojazdy, dla których w ciągu 10 lat przed wejściem w życie ustawy nie odnotowano wykonania badań technicznych i które nie posiadają polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów.

Rejestracje złomów?

Jak pisze IBRM Samar, w tej sprawie, na dzień przed ostatecznym przyjęciem przez posłów nowych regulacji, do Sejmu wpłynęła interpelacja nr 42656 dotycząca wspomnianej ustawy. Zdaniem zgłaszającego interpelację Pawła Szramki (KO), najistotniejszym skutkiem wprowadzonych w art. 2 ustawy zmian będzie (m.in. z punktu widzenia firm prowadzących stacje demontażu) obowiązek złożenia wniosku o rejestrację pojazdu przeznaczonego do demontażu. – W Polsce nie określono w przepisach precyzyjnie momentu, w którym pojazd staje się odpadem i wielu właścicieli głównie w ramach szkód komunikacyjnych sprzedaje pojazdy mające cechy odpadu firmom prowadzącym stacje demontażu. Prowadzący takie stacje po ocenie czy pojazd nadaje się do naprawy – przekazują go do demontażu, wystawiając stosowne dokumenty. W tym przypadku oraz w przypadku, gdy zakupiony pojazd nie uzyska pozytywnego wyniku badania technicznego właściciel pomimo przekazania pojazdu do demontażu będzie zobowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację, jak również stacja demontażu kupując pojazd od klienta na umowę kupna sprzedaży, ponieważ taką formę wybierze właściciel, będzie musiała złożyć wniosek o rejestrację, pomimo iż pojazd praktycznie od razu zostanie zezłomowany – podaje poseł Koalicji Obywatelskiej.

Wszystko naprawił Senat

W związku z tym Paweł Szramka spytał ministra cyfryzacji czy rząd dostrzega problem, iż „przepisy przyjętej autopoprawki utrudnią funkcjonowanie stacji demontażu pojazdów, a niejednokrotnie doprowadzą wręcz do absurdalnych sytuacji związanych ze złomowaniem pojazdu”. Na odpowiedź przyszło mu czekać kilka tygodni. 16 sierpnia na sejmowej stronie pojawiła się odpowiedź sygnowana przez Pawła Lewandowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Cyfryzacji. Jak podkreśla, przepisy autopoprawki nie niosą ze sobą obowiązku rejestracji pojazdu, który miałby podlegać demontażowi. Dlaczego? – Na etapie prac legislacyjnych Senatu, została wprowadzona poprawka, która wyłącza obowiązek rejestracji pojazdu w przypadku jego demontażu. Celem przyjętej poprawki jest właśnie wyeliminowanie sytuacji, o których mowa w treści pytania – wyjaśnia wiceminister.

Czytaj też:
Pijany dachował na prostej drodze. Jemu wydawało się, że jest trzeźwy
Czytaj też:
Hulajnogi elektryczne. Za jazdę niezgodną z przepisami możesz dostać mandat nawet 2500 zł

Opracował:
Źródło: IBRM Samar