Hulajnogi elektryczne. Za jazdę niezgodną z przepisami możesz dostać mandat nawet 2500 zł

Hulajnogi elektryczne. Za jazdę niezgodną z przepisami możesz dostać mandat nawet 2500 zł

Hulajnoga elektryczna
Hulajnoga elektrycznaŹródło:Unsplash
Zasady używania popularnych hulajnóg elektrycznych oraz urządzeń transportu osobistego jasno określają przepisy ruchu drogowego. W kontekście niebezpiecznego zdarzenia do jakiego doszło kilka dni temu w Wałbrzychu, przypominamy przepisy poruszania się hulajnogami elektrycznymi oraz kary jakie grożą za ich nieprzestrzeganie.

W poniedziałek 14 sierpnia przed godziną 17 w Wałbrzychu na al. Podwale doszło do wypadku pieszego i kierowcy elektrycznej hulajnogi. 35-letni mieszkaniec miasta podczas omijania pieszego na ścieżce pieszo-rowerowej przewrócił się na asfalt. Uderzając głową o twarde podłoże, doznał poważnych obrażeń ciała. 19-letniemu pieszemu nic się nie stało. Przy okazji tego poważnego w skutkach zdarzenia, wraz z policjantami przypominamy przepisy dotyczące poruszania się hulajnogami elektrycznymi, urządzeniami transportu osobistego i urządzeniami wspomagającymi ruch.

Hulajnoga elektryczna – wypadek w Wałbrzychu

„Pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe” – tak zgodnie z Ustawą prawo o ruchu drogowym brzmi definicja hulajnogi elektrycznej.

Natomiast urządzenie transportu osobistego to pojazd napędzany elektrycznie, z wyłączeniem hulajnogi elektrycznej, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe.

Ostatnią z wprowadzonych w 2021 roku kategorii jest urządzenie wspomagające ruch, które jest urządzeniem lub sprzętem sportowo-rekreacyjnym, przeznaczonym do poruszania się osoby w pozycji stojącej, napędzane siłą mięśni, np. rolki, wrotki, deskorolka czy hulajnoga tradycyjna.

Gdzie legalnie można poruszać się deskorolką elektryczną?

Osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch np. deskorolki elektrycznej czy też elektrycznego urządzenia samopoziomującego, ma obowiązek korzystania z chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów. Na drodze dla rowerów obowiązuje ją ruch prawostronny. Jeśli korzysta ona z chodnika albo drogi dla pieszych, obowiązana jest poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu. Przekraczając jezdnię, obowiązana jest zachować szczególną ostrożność oraz korzystać odpowiednio z przejazdu dla rowerzystów albo przejścia dla pieszych.

Osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch jest dodatkowo obowiązana:

 • poruszać się z prędkością zapewniającą panowanie nad tym urządzeniem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa;
 • przy wymijaniu zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu lub uczestnika ruchu;
 • przy omijaniu zachować bezpieczny odstęp od omijanego pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody;
 • przed wyprzedzaniem upewnić się, czy ma dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu;
 • zbliżając się do przejścia dla pieszych, zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

Osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch zabrania się:

 • przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku;
 • ciągnięcia pojazdu lub ładunku;
 • czepiania się pojazdów;
 • poruszania się tyłem;

Gdzie legalnie można poruszać się hulajnogą elektryczną?

Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu. Kierujący hulajnogą elektryczną jest także obowiązany korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego hulajnogą elektryczną jest dozwolone wyjątkowo, gdy chodnik został usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

Kierującemu hulajnogą elektryczną zabrania się: ciągnięcia lub holowania innego pojazdu; przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku. Kierujący hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, korzystając z chodnika albo drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu.

Dopuszczalna prędkość i uprawnienia do kierowania

Dopuszczalna prędkość, z jaką można się poruszać hulajnogą elektryczną i urządzeniami transportu osobistego to 20 km/h.

Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego jest karta rowerowa, lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T – w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat.

Dzieciom w wieku do 10 lat zabrania się kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego na drodze. Dopuszcza się kierowanie hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego przez dziecko w wieku do 10 lat, ale tylko w strefie zamieszkania i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

Gdzie legalnie można poruszać się urządzeniem transportu osobistego?

Kierujący urządzeniem transportu osobistego jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów, jeżeli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący urządzeniem transportu osobistego, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest również obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego urządzeniem transportu osobistego jest dozwolone wyjątkowo, gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów.

Kierującemu urządzeniem transportu osobistego zabrania się:

 • ciągnięcia lub holowania innego pojazdu;
 • przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku;
 • czepiania się pojazdów.

Hulajnoga elektryczna – słone kary za łamanie przepisów

Prawo przewiduje kary za poruszanie się przez kierującego hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego albo przez osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch chodnikiem, lub drogą dla pieszych z prędkością większą niż prędkość zbliżona do prędkości pieszego, lub za nieustępowanie pierwszeństwa pieszemu. W związku z tym następują zmiany w ustawie – Kodeks wykroczeń.

Za korzystanie podczas jazdy z telefonu, wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem, przewidziano mandat 200 zł.

Przewożenie innej osoby, zwierzęcia lub ładunku będzie karane mandatem w wysokości 100 zł. Za kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu, lub podobnie działającego środka mandat wyniesie od 300 do 500 zł.

Za przejeżdżanie wzdłuż przejścia dla pieszych przewidziano karę w wysokości 100 zł.

Hulajnoga elektryczna – wypadek w Wałbrzychu

Nie wolno jeździć hulajnogą po spożyciu alkoholu

Policjanci przypominają również dorosłym, że kierujący tego typu urządzeniami, w przypadku jazdy w stanie nietrzeźwości, muszą się liczyć z mandatem karnym w kwocie 2,5 tysiąca złotych. Jeżeli znajdują się po użyciu alkoholu, grzywna wynosi tysiąc złotych. Jeżeli jednak funkcjonariusze zdecydują o skierowaniu w stosunku do sprawcy dokumentacji do sądu, ten może orzec nawet zakazem kierowania jednośladami, a wtedy kolejne spotkanie z policjantami może być już nie wykroczeniem, a przestępstwem.

Czytaj też:
Dziecko na quadzie. Co na ten temat mówią przepisy?
Czytaj też:
Samochodem na grzyby. Wiemy, gdzie w lesie można legalnie postawić auto

Opracował:
Źródło: Policja / KMP w Wałbrzychu