Drogi ekspresowe S12 i S17 do Ukrainy. Wiemy, jaki jest stan ich realizacji

Drogi ekspresowe S12 i S17 do Ukrainy. Wiemy, jaki jest stan ich realizacji

Budowa drogi ekspresowej S17
Budowa drogi ekspresowej S17 Źródło: GDDKiA
To kluczowe drogi. Obie trasy będą prowadzić z centrum Polski do granicy z Ukrainą pełniąc ważną rolę zarówno w ruchu wewnętrznym, jak i międzynarodowym. S12 stanie się w przyszłości najkrótszym szlakiem od autostrad A1 i A2 w okolicy Łodzi do Lublina, Chełma i dalej przez Kowel do Kijowa. Z kolei S17 już teraz łączy Warszawę z Lublinem, a w przyszłości także z Zamościem, ułatwiając także dojazd do Lwowa.

Obecnie kierowcy korzystają już z blisko 94 km drogi ekspresowej S12 od początku obwodnicy Puław do węzła Piaski Wschód oraz łącznie niemal 121 km S17 od węzła Warszawa Wschód do Kurów Zachód i obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego. Obie drogi ekspresowe pomiędzy węzłami Kurów Zachód i Piaski Wschód mają wspólny przebieg. W przyszłości S12 rozpoczynając się w okolicy Łodzi będzie liczyła ok. 335 km długości. Z kolei S17, mającą punkt początkowy na skrzyżowaniu z S8 na obwodnicy Warszawy, będzie miała długość ok. 262 km. Realizacja brakujących odcinków obu dróg ekspresowych zapisana jest w Rządowym Programie Budowy Dróg do 2030 r. (RPBDK).

Wydłużanie S12 na wschód…

W realizacji są już kolejne odcinki tej trasy w woj. lubelskim, od Piask do Dorohuska. To blisko 70 z 75 km do granicy z Ukrainą. Ostatnio GDDKiA informowała o postępach robót budowlanych na ponad 13-kilometrowej obwodnicy Chełma. Dla pozostałych odcinków Dyrekcja wyłoniła wykonawców, którzy pracują nad dokumentacją projektową. Fragment trasy S12, od MOP Teosin do Dorohuska (granica państwa), będzie realizowany z dofinansowaniem ze środków UE w ramach CEF 2021-2027 i wdrażany w ramach polsko – ukraińskiego projektu nakierowanego na zwiększenie dostępności transportowej pomiędzy UE/Polską a Ukrainą. We wdrażaniu projektu wezmą udział partnerzy z Ukrainy (Służba Celna i Ukravtodor). Koszty całkowite to 93,2 mln euro, w tym koszty kwalifikowalne to 76,3 mln euro, a wkład ze środków UE to 38,2 mln euro. W ramach budowy S12 GDDKiA zrealizuje także drogi dojazdowe do obsługi przejścia drogowego w Dorohusku oraz do planowego Terminala Samochodowego w Okopach.

Drogi S12 i S17

Z pierwotnych planów, po wykonaniu badań geologicznych, GDDKiA wyłączyła fragment przyszłej S12 o długości ok. 5,7 km, na połączeniu zakładanych wcześniej dwóch odcinków realizacyjnych. W rejonie planowanego węzła Dorohucza, pod warstwą ziemi, stwierdzono bowiem występowanie odpadów przemysłowych.

… i zachód

8 grudnia 2023 roku GDDKiA otworzyła oferty w przetargach na realizację dwóch odcinków S12 o łącznej długości prawie 30 km od granicy woj. mazowieckiego poprzez Przysuchę do Wieniawy na terenie Mazowsza.

Drogi S12 i S17

Przed ogłoszeniem przetargów na kolejne odcinki S12, po zachodniej i wschodniej stronie obu wcześniej wspomnianych, muszą zakończyć się procedury środowiskowe. W maju 2024 r. raport z wynikami inwentaryzacji przyrodniczej dla odcinka od Piotrkowa Trybunalskiego (A1) do granicy województw łódzkiego i mazowieckiego, o długości 61,2 km, trafi do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ). Oznacza to, że na początku 2025 roku decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) powinna się stać prawomocna.

W przypadku odcinka na wschód od Radomia toczy się postępowanie administracyjne prowadzone przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie. Preferowany jest wariant B (kolor brązowy) z podwariantem AB. Wybrany wariant o długości ok. 67 km przebiega przez teren gmin Orońsko, Kowala, Skaryszew, Gózd, Tczów, Zwoleń, Przyłęk, Policzna i Puławy. Przyszła trasa będzie posiadała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, a dostępność do niej odbywać się będzie poprzez siedem węzłów: Radom Południe, Radom Kowala, Radom Skaryszew, Tczów, Zwoleń, Czarnolas i Puławy Zachód (dawniej Bronowice).

S17 w przetargu i przygotowaniu

Do zakończenia budowy ekspresowej siedemnastki brakuje ok. 140 km, z czego tylko ok. 14 km stanowi niezwykle ważny fragment Wschodniej Obwodnicy Warszawy domykający ring wokół stolicy. Pozostałe ponad 125 km to trasa między Piaskami a Hrebennem, z wyłączeniem oddanej do ruchu dwujezdniowej obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego. Obecnie na etapie realizacji w systemie Projektuj i buduj są trzy odcinki S17 od Zamościa w kierunku Hrebennego.

Czytaj też:
Modernizacja drogi krajowej nr 65. Wiemy, co będzie zmienione, kiedy i na jakim odcinku
Czytaj też:
W centrum Polski powstanie nowa ekspresówka. Przejmie część ruchu z zatłoczonej A2

Źródło: GDDKiA