Ważne zmiany dla kupujących samochód. Już od przyszłego tygodnia

Ważne zmiany dla kupujących samochód. Już od przyszłego tygodnia

Auta używane
Auta używane Źródło: Shutterstock
1 stycznia 2024 roku wejdą ważne zmiany w prawie, istotne dla kierowców. Kupujący samochód będą musieli go przerejestrować. Jeśli tego nie zrobią w ciągu 30 dni, zostaną ukarani finansowo. W jasny i klarowny sposób przedstawiamy nowe przepisy.

Do końca 2023 roku kupujący samochód zarejestrowany w Polsce jest zobowiązany w ciągu 30 dni zgłosić ten fakt staroście. Za brak powiadomienia o zakupie pojazdu przewiduje się sankcje od 200 zł do 1000 zł (wysokość kary zależy od decyzji urzędnika), jednak za pozostawienie pojazdu bez rejestracji na swoje dane nie grozi kara.

Od 1 stycznia. Obowiązek rejestracji

Od 1 stycznia 2024 roku kupujących czeka rewolucja. Znika obecny obowiązek zgłaszania zakupu pojazdu. Zamiast niego wchodzi obowiązek przerejestrowania kupionego pojazdu. Na wykonanie tej czynności jest 30 dni od daty nabycia. W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie obrotu pojazdami, termin ten wynosi 90 dni.

W przypadku nieterminowego zarejestrowania pojazdu właścicielowi grozi kara pieniężna w wysokości 500 zł, jeśli nie złoży wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 30 dni lub 1000 zł, jeśli nie złoży wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 180 dni.

Sprzedający nadal ma obowiązek zgłaszania

Zmiany nie będą dotyczyły sprzedających. Oni nadal będą mieli obowiązek zgłaszania faktu sprzedaży, jednak zmaleje wysokość kary za niedopełnienie obowiązku. Od 1 stycznia 2024 roku sprzedający, który nie zgłosi transakcji w urzędzie starostwa narazi się na sztywną karę 250 zł (do 31 grudnia 2023 r. są to widełki od 200 do 1000 zł).

Nowe przepisy narzucają kierowcom nowe obowiązki. Ministerstwo Cyfryzacji twierdzi, że to korzystna zmiana dla użytkowników samochodów. Zmiany w prawie zapewnią aktualność danych właścicieli pojazdów w centralnej ewidencji, co ma rozwiązać problem wystawiania mandatów na osoby, które nie są już właścicielami pojazdów, ale wciąż widnieją w CEPiK jako właściciele z powodu braku przerejestrowania.

Czytaj też:
Jazda po mokrej jezdni. Co jest szczególnie niebezpieczne?
Czytaj też:
Ustawianie lusterek w aucie. Powszechny patent nie jest optymalny

Opracował:
Źródło: CarVertical