Strefa Czystego Transportu w Krakowie nie wystartuje w terminie. Sąd unieważnił uchwałę

Strefa Czystego Transportu w Krakowie nie wystartuje w terminie. Sąd unieważnił uchwałę

Wawel we mgle
Wawel we mgle Źródło:Shutterstock
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie unieważnił dotychczasową uchwałę o Strefie Czystego Transportu. Wyrok jest nieprawomocny, niemniej opóźni on wprowadzenie Strefy w Krakowie.

O wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego informuje Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie. Jak czytamy, Sąd nie podważył samej idei SCT. Odrzucił dwie skargi dotyczące tego, że Strefa może ograniczać swobody obywatelskie, czy łamać jakieś zapisy konstytucji.

Braki w uchwale

Natomiast sąd zgodził się z Wojewodą, który w swoje skardze wskazywał na pewne braki dotyczące treści uchwały. Sędziowie uznali, że w przyjętej uchwale zabrakło dokładniejszego określenia granic Strefy, między innymi poprzez wskazanie granic Strefy i sposobu organizacji ruchu w SCT w obszarze wjazdu do niej i wyjazdu. Zdaniem sądu kierowcy bezpośrednio z treści uchwały powinni dowiadywać się, jak granice Strefy będą przebiegać i jak będzie ona oznakowana. Dodatkowo sąd uznał, że przy wyznaczaniu granic Strefy powinno się wziąć też pod uwagę możliwość dojazdu do miejskich parkingów Park&Ride.

Jak pisze ZTP w Krakowie, sąd w żaden sposób nie podważył w swoim ustnym uzasadnieniu istoty i zasadności powołania Strefy. Zgodził się więc z argumentami, że SCT jest rozwiązaniem, które może, a nawet powinno być zastosowane w przypadku, gdy miasto chce naprawdę skutecznie walczyć z zanieczyszczonym powietrzem.

Będzie nowa uchwała

Dlatego też władze Krakowa chcą przygotować nowy projekt uchwały, uwzględniający wszystkie uwagi sądu, które znajdą się w pisemnym uzasadnieniu do wyroku. Jak pisze ZTP, „Krakowianie – o czym wielokrotnie mówią w różnych badaniach opinii – oczekują od miasta dalszych konkretnych działań mających na celu poprawę jakości powietrza w naszym mieście i tym samym ochronę zdrowia mieszkańców. Strefa Czystego Transportu jest właśnie takim sprawdzonym i społecznie uzasadnionym narzędziem w walce o ochronę naszego zdrowia i życia. Władze Krakowa chcą ją więc wprowadzić możliwie najszybciej”.

Obecnie ZTP oczekuje na pisemne uzasadnienie wyroku (i jego uprawomocnienie się, likwidujące obecną uchwałę o SCT). W oparciu o te uwagi przygotowany zostanie projekt nowej uchwały o Strefie. Będzie on poddany powszechnym konsultacjom społecznym, przeprowadzonym we wszystkich dzielnicach Krakowa.

„Chcielibyśmy, by możliwe najwięcej mieszkańców wypowiedziało się na temat przygotowywanych zapisów. Oznacza to, że projekt nowej uchwały będzie przedłożony już nowej, wybranej w kwietniu 2024 roku Radzie Miasta Krakowa. A przygotowywane zapisy mogą zacząć obowiązywać najwcześniej w przyszłym roku”, czytamy w informacji ZTP w Krakowie.

Czytaj też:
Kraków zarezerwował 16 mln zł na stworzenie Strefy Czystego Transportu
Czytaj też:
Strefa Czystego Transportu w Warszawie. Wszystkie zmiany w stosunku do pierwotnego projektu
Czytaj też:
W Warszawie będzie Strefa Czystego Transportu. Rada Miasta przyjęła uchwałę

Opracował:
Źródło: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, ZTP w Krakowie