Kraków chce Strefy Czystego Transportu. Protest przeciwko niej został odrzucony

Kraków chce Strefy Czystego Transportu. Protest przeciwko niej został odrzucony

Kraków zimą
Kraków zimą Źródło: Shutterstock
Rada Miasta Krakowa odrzuciła uchwałę komitetu „Kraków dla Kierowców” o likwidacji Strefy Czystego Transportu (SCT).

Na sesji krakowscy radni odrzucili inicjatywę uchwałodawczą komitetu „Kraków dla Kierowców”, której celem było odwołanie Strefy Czystego Transportu w mieście. Jednocześnie wielu radnych wyraziło poparcie dla idei wprowadzenia SCT w Krakowie. Podkreślano, że w związku z unieważnieniem dotychczasowej uchwały o SCT, należy po wyborach samorządowych podjąć prace nad nową uchwałą wprowadzającą strefę.

Decyzja o odrzuceniu inicjatywy uchwałodawczej komitetu „Kraków dla Kierowców”, który domagał się likwidacji Strefy Czystego Transportu, była zgodna z rekomendacjami prawników. SCT nie może być ani powołana, ani zmieniona, ani zlikwidowana za pomocą obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej – te uprawnienia leżą w gestii prezydenta miasta. Poparcie inicjatywy „Kraków dla Kierowców” byłoby znaczącym naruszeniem prawa.

Uchwała odrzucona

Jak pisaliśmy na Auto.Wprost.pl, uchwała o SCT została w całości unieważniona w poprzednim tygodniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. Zarzucił on uchwale błędy formalne – brak dokładnego określenia granic strefy oraz brak dokładnego opisania zasad organizacji ruchu w strefie. Sąd nie podważył jednak potrzeby stworzenia SCT w Krakowie.

– Cieszy nas, że wielu radnych wyraziło poparcie dla idei SCT w mieście oraz gotowość do podjęcia prac nad nową strefą. Radni dobrze rozumieją, że dalsza poprawa jakości powietrza w Krakowie będzie trudna do osiągnięcia, jeśli nie ograniczymy emisji z transportu. Uważamy, że konkretne decyzje w sprawie SCT powinny być pierwszymi działaniami nowego prezydenta i jego administracji, którą krakowianie wybiorą w kwietniu 2024 – mówi Ewa Lutomska z Krakowskiego Alarmu Smogowego.

Jak się dowiadujemy, transport samochodowy jest odpowiedzialny za około 75 proc. zanieczyszczenia krakowskiego powietrza dwutlenkiem azotu. Kraków ma najwyższe stężenia dwutlenku azotu w całej Polsce. Roczne normy Światowej Organizacji Zdrowia dla tego zanieczyszczenia są od lat przekraczane i choć sytuacja się stopniowo poprawia, to w 2023 roku w śródmieściu normy te zostały przekroczone czterokrotnie.

Strefa powstanie tak czy tak

– Władze Krakowa są zobowiązane do wprowadzenia SCT przez szereg dokumentów. Taki obowiązek wynika z Programu Ochrony Powietrza. Ale nie tylko. Krakowska strefa stanowi jeden z kamieni milowych w Krajowym Programie Odbudowy i jej przyjęcie warunkuje wypłatę pieniędzy z KPO. Wreszcie prawo polskie i unijne zobowiązuje władze Krakowa do podjęcia szeregu działań na rzecz ograniczenia stężeń dwutlenku azotu, gdyż te są w Krakowie za wysokie – mówi Ewa Lutomska.

O odrzucenie inicjatywy „Kraków dla Kierowców” apelowali eksperci zrzeszeni w Koalicji Lekarzy i Naukowców na rzecz Zdrowego Powietrza, a także ponad 50 organizacji i inicjatyw społecznych zajmujących się ochroną zdrowia, środowiska, czy sprawami społecznymi.

Czytaj też:
Strefa Czystego Transportu w Krakowie nie wystartuje w terminie. Sąd unieważnił uchwałę
Czytaj też:
Kraków zarezerwował 16 mln zł na stworzenie Strefy Czystego Transportu

Opracował:
Źródło: KAS