Nie płacisz alimentów? Możesz stracić prawo jazdy

Nie płacisz alimentów? Możesz stracić prawo jazdy

Prawo jazdy, zdjęcie ilustracyjne
Prawo jazdy, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Fotolia / fot. jeffrysmif
Prawo jazdy można stracić z powodu wielu przewinień, takich jak jazda pod wpływem alkoholu, przekroczenie prędkości czy nawet niepłacenie alimentów. Obowiązek alimentacyjny to jedno z zobowiązań mające na celu zapewnienie środków do życia tym, którzy sami nie są w stanie o siebie zadbać. Świadczenie to zazwyczaj dotyczy dzieci, ale może być nałożone także w stosunku do byłego małżonka lub rodzica. Niestety, nie każdy, kto powinien płacić alimenty, robi to regularnie.

Unikanie płacenia alimentów to powszechny problem, który dotyka przede wszystkim dzieci. Brak stabilności finansowej wpływa negatywnie na ich rozwój, edukację i samoocenę. Problemem jest też świadomość dziecka, że jedno z rodziców nie interesuje się jego losem.

Państwo stara się radzić sobie z alimenciarzami różnymi sposobami. To właśnie państwo pokrywa długi tych, którzy nie wywiązują się z obowiązku utrzymania dziecka. Niepłacenie alimentów to przestępstwo, za które grozi nawet kara pozbawienia wolności – jednak nie każdego ona odstrasza. Na szczęście pokrzywdzony ma jeszcze jednego asa w rękawie – odebranie alimenciarzowi prawa jazdy.

Czytaj też:
Za co można stracić prawo jazdy w 2024 roku?

Na jakiej podstawie można stracić prawo jazdy za niepłacenie alimentów?

W art. 5 ust. 3b Ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów czytamy: "Jeżeli decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stanie się ostateczna, organ właściwy dłużnika po uzyskaniu z centralnej ewidencji kierowców informacji, że dłużnik alimentacyjny posiada uprawnienie do kierowania pojazdami, kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego wraz z odpisem tej decyzji".

Innymi słowy zatrzymanie prawa jazdy jest możliwe, gdy alimenty zostały ustalone prawomocnym orzeczeniem sądu, a egzekucja była bezskuteczna przez ostatnie pół roku. Procedurę zazwyczaj rozpoczyna osoba uprawniona (np. rodzic dziecka, na które zasądzone są alimenty), składając wniosek do właściwego organu (wójta, burmistrza czy prezydenta miasta), a w niektórych przypadkach procedura może ruszyć automatycznie.

Czy można odzyskać prawo jazdy zatrzymane za uchylanie się od płacenia alimentów?

Dłużnik może odzyskać prawo jazdy, ale musi spełnić konkretne warunki, m.in. utrata statusu dłużnika alimentacyjnego dzięki regularnym płatnościom alimentów przez minimum 6 miesięcy, spłacenie zaległości lub sądowe uchylenie obowiązku uiszczenia alimentów. Jeżeli dłużnik spełni wszystkie warunki, organ odpowiedzialny za jego sprawy wystąpi z wnioskiem o zwrot prawa jazdy. Procedura jest automatyczna, a dłużnik nie musi składać żadnych dokumentów.

Prawo jazdy to dokument niezbędny w codziennym życiu wielu osób, często wymagany również w pracy. Dlatego jego utrata może okazać się bardzo bolesna, co stanowi świetną motywację do płacenia alimentów przez osoby, które tego unikają.

Czytaj też:
Jakie szkody może wyrządzić benzyna E10 w silnikach nieprzystosowanych do jej spalania?