Powstanie obwodnica Bielska Podlaskiego. Jest kluczowa zgoda

Powstanie obwodnica Bielska Podlaskiego. Jest kluczowa zgoda

Droga ekspresowa S19
Droga ekspresowa S19 Źródło: GDDKiA
Wojewoda Podlaski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla prawie 3-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 66 stanowiącej obwodnicę Bielska Podlaskiego. Trasa połączy się z budowaną obecnie S19, która ominie to miasto po stronie zachodniej, co umożliwi wyprowadzenie ruchu tranzytowego.

Uzyskanie decyzji ZRID rozpoczyna kluczowy etap realizacji tej inwestycji. Decyzja określa granice terenu przewidzianego do przejęcia pod budowę drogi i umożliwia rozpoczęcie procedury odszkodowawczej za przejmowane na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości.

Jak pisze Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, postępowanie administracyjne mające na celu ustalenie wysokości odszkodowania będzie prowadził Wojewoda Podlaski. Powołani przez niego niezależni biegli – rzeczoznawcy majątkowi – oszacują wartość nieruchomości, co będzie podstawą do wydania decyzji odszkodowawczej. Decyzja odszkodowawcza będzie podstawą dla GDDKiA do zapłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości.

Dla wykonawcy inwestycji, uzyskanie decyzji ZRID oznacza możliwość rozpoczęcia prac po wcześniejszym przekazaniu placu budowy, co planowane jest w marcu 2024 roku.

Obwodnica gotowa za rok

Obwodnica Bielską Podlaskiego

Umowę na realizację zadania, w systemie Projektuj i buduj, została podpisana przez Dyrekcję 14 kwietnia 2022 r. z wyłonionym w przetargu konsorcjum firm Unibep i Value Engineering.

Wybudowany zostanie jednojezdniowy odcinek DK66, o długości 2,92 km, od istniejącej DK19 do istniejącej DK66. Na początku i na końcu odcinka powstaną ronda. Przewidziano nawierzchnie bitumiczną, a droga będzie przystosowana do przenoszenia obciążeń do 11,5 tony/oś. Ten odcinek połączy się z budowaną obecnie drogą ekspresową S19 i fragmentem DK66 od węzła Bielsk Podlaski Zachód do DK19.

Drogi dla ruchu lokalnego

W ramach zadania wykonane zostaną cztery obiekty inżynierskie, w tym most nad rzeką Białą (pełniący funkcję przejścia dla zwierząt) oraz wiadukt nad torami. W trakcie realizacji kontraktu przebudowane zostaną istniejące drogi i ulice kolidujące z powstającą droga krajową. Przewidziano też budowę dodatkowych jezdni obsługujących ruch lokalny.

Czytaj też:
Płynniejszy ruch na północ od Białegostoku. Rusza kolejny etap S19
Czytaj też:
Będzie rozbudowa DK74 w woj. lubelskim. Jest zielone światło wojewody

Opracował:
Źródło: GDDKiA