Nowe unijne przepisy o stacjach ładowania. Polska musi gonić

Nowe unijne przepisy o stacjach ładowania. Polska musi gonić

Elektryczne ciężarówki Scanii
Elektryczne ciężarówki Scanii Źródło: Scania
Podniesienie łącznej mocy punktów ładowania o niemal połowę w mniej niż 2 lata. Budowa ponad 200 stref ładowania dla elektrycznych ciężarówek wzdłuż sieci TEN-T do 2030 roku. To tylko część wyzwań, którym będzie musiała sprostać Polska w związku z rozporządzeniem AFIR. Stosowanie przepisów unijnego rozporządzenia rozpocznie się 13 kwietnia 2024 roku.

O przepisach donosi Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA). Już 13 kwietnia 2024 r. zaczną być stosowane przepisy AFIR, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1804 w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.

Nowe prawo wymaga działań

Jak czytamy, rozporządzenie to stanowi potencjalnie najważniejszy czynnik stymulujący w kolejnych latach rozbudowę ogólnodostępnej infrastruktury ładowania w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W konsekwencji nowe przepisy będą miały decydujący wpływ na tempo rozwoju całego sektora zeroemisyjnego transportu. – AFIR nakłada na wszystkie państwa członkowskie bardzo ambitne, bezpośrednio wiążące obowiązki w tym obszarze. Jednym z nich jest konieczność dostosowania łącznej mocy stacji ładowania na każdy zarejestrowany samochód z napędem elektrycznym (1,3 kW w przypadku BEV i 0,8 kW w przypadku PHEV). W przypadku Polski oznacza to konieczność podniesienia mocy infrastruktury o prawie połowę w mniej niż dwa lata. Wypełnienie wymogów rozporządzenia wymaga aktywizacji i pełnego zaangażowania wszystkich, najważniejszych interesariuszy oraz dokładnego zaplanowania dalszych kroków. Bez zmian prawnych i niezbędnych inwestycji poczynionych w najbliższych miesiącach nie będziemy w stanie sprostać wymogom AFIR wyznaczonym nie tylko na rok 2025, ale również na 2035 – mówi Aleksander Rajch, członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA).

Co to jest AFIR?

AFIR przewiduje m.in. konieczność rozmieszczenia maksymalnie co 60 km wzdłuż sieci bazowej TEN-T (Transeuropejska Sieć Transportowa) stref ładowania (każda o łącznej mocy co najmniej 400 kW, a do 2027 r. co najmniej 600 kW) na każdym kierunku podróży czy wymóg wyposażania ładowarek w możliwość płatności ad-hoc. Ponadto rozporządzenie wyznacza cele dotyczące infrastruktury ładowania elektrycznych pojazdów ciężkich. Przykładowo, do końca 2027 r. – a więc za mniej niż cztery lata – wzdłuż połowy sieci bazowej TEN-T będą musiały funkcjonować, przeznaczone dla elektrycznych pojazdów ciężkich, strefy ładowania o mocy co najmniej 2800 kW każda. Obecnie w Polsce ogólnodostępne punkty przeznaczone dla elektrycznych ciężarówek funkcjonują w zaledwie jednej lokalizacji. Tymczasem już do 2030 r. wzdłuż polskich odcinków sieci TEN-T będzie musiało powstać 206 stref ładowania dla ciężkich e-pojazdów.

– W konsekwencji AFIR to nie tylko potencjalny impuls przyspieszający rozwój infrastruktury, ale również bardzo poważne wyzwanie. Dlatego już 15 kwietnia w Warszawie PSPA zorganizuje spotkanie warsztatowe, którego celem będzie szczegółowe omówienie i zaplanowanie dalszych działań związanych z wymogami rozporządzenia oraz zacieśnienie współpracy pomiędzy najważniejszymi interesariuszami. Porozmawiamy m.in. o zadaniach poszczególnych podmiotów w kontekście rozporządzenia, o instrumentach mających na celu likwidację najważniejszych barier rozbudowy stacji ładowania, o optymalizacji programów wsparcia, jak również o niezbędnej modernizacji i rozwoju sieci elektroenergetycznych. Zaprezentujemy ponadto nowy, dostępny online i aktualizowany co miesiąc licznik, którego celem będzie informowanie o aktualnym stopniu wypełnienia wymogów AFIR – mówi Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA.

Czytaj też:
Gigant produkcji ciężarówek z obawami o przyszłość. Popyt na TIR-y spada
Czytaj też:
Bezemisyjne TIR-y i ciężarówki. Co stoi na przeszkodzie, by było ich więcej?

Opracował:
Źródło: PSPA, IBRM Samar