Kluczowy odcinek ekspresówki pod Szczecinem powstanie już wkrótce

Kluczowy odcinek ekspresówki pod Szczecinem powstanie już wkrótce

Budowa S10 Bydgoszcz – Toruń
Budowa S10 Bydgoszcz – Toruń Źródło: GDDKiA
Droga ekspresowa S10 między Szczecinem i Piłą wkrótce zacznie być budowana. Drogowcy wybrali wykonawców kolejnego, najbliższego Szczecinowi odcinka.

Fragment drogi ekspresowej o długości 4,4 km ma wybudować konsorcjum firm NDI i NDI Sopot. Złożona przez nie oferta, o wartości 187,34 mln zł, wskazana została jako najkorzystniejsza.

13 marca drogowcy wybrali oferty dla sześciu odcinków S10 Szczecin – Piła, po ostatnim wyborze ofert do kompletu brakuje jeszcze odcinka Recz – Cybowo, gdzie wybór powinien nastąpić w kwietniu.

Kryteria oceny ofert

Budowa drogi S10

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu była brana pod uwagę cena, a także trzy pozacenowe kryteria. 20 proc. stanowiło przedłużenie okresu gwarancji na ekrany akustyczne, kolejne 20 proc. można było zyskać za przedłużenie gwarancji na obiekty mostowe, a 5 proc. za zagospodarowanie na placu budowy pozyskanego destruktu asfaltowego. Cena stanowiła 55 proc.

Terminy realizacyjne

Inwestycja, zapisana w Rządowym Programie Budowy Dróg krajowych do 2030 roku, prowadzona będzie w formule Projektuj i buduj. Wykonawca będzie miał 10 miesięcy od podpisania umowy na opracowanie projektu budowlanego i złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID. Drogowcy zakładają, że jej procedowanie zajmie 7 miesięcy, a na prace w terenie przypadną kolejne 22 miesiące. Z czasu realizacji robót wyłączone będą okresy zimowe od 16 grudnia do 15 marca.

Zgodnie z powyższymi terminami budowa w terenie powinna rozpocząć się w 2025 r. Przy sprawnym przebiegu całego procesu administracyjno-budowlanego kierowcy z nowej trasy skorzystają w 2028 r.

Ekspresowy wjazd do Szczecina

Inwestycja obejmuję budowę odcinka S10 o długości 4,4 km omijającego od północy szczecińskie osiedle Płonia. Trasa pozwoli na wyprowadzenie tranzytu z obszaru zabudowanego na terenie miasta Szczecin, na którym jest szereg skrzyżowań i przejść dla pieszych.

Na nowej trasie zaplanowano realizację dwóch węzłów drogowych Szczecin Zdunowo i Szczecin Płonia. Powstanie również most na rzece Płonia, dwa wiadukty i trzy przejścia dla zwierząt, w tym dwa górne przejścia dla dużych zwierząt.

Połączenie Pomorza Zachodniego z centrum kraju

Droga S10, o długości ok. 410 km, będzie łączyła Szczecin przez Piłę, Bydgoszcz i Toruń z aglomeracją warszawską. Realizacja wszystkich brakujących odcinków zapisana jest w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. Będzie to bezpośrednie połączenie regionów Pomorza Zachodniego, północy Wielkopolski, Kujawsko-Pomorskiego i Mazowsza. Dzięki tej drodze powstanie alternatywny szlak transportowy na północ od autostrady A2.

Obecnie kierowcy oprócz wspomnianego wcześniej odcinka od Zdunowa (granica miasta Szczecin) do Stargardu oraz obwodnicy Wałcza w woj. zachodniopomorskim korzystają także z trzech innych odcinków S10. To obwodnica Wyrzyska (w części jednojezdniowa) w woj. wielkopolskim oraz Bydgoszcz Zachód – Bydgoszcz Południe i Toruń Zachód – Toruń Południe (jednojezdniowa) w woj. kujawsko-pomorskim. To w sumie ok. 60 km.

Czytaj też:
GDDKiA chwali się, że „spięła Śląsk z Małopolską”. Trwa budowa
Czytaj też:
Kluczowy tunel pod Krakowem ma już zbudowaną konstrukcję. Będzie nowocześniejszy

Opracował:
Źródło: GDDKiA