Norma emisji Euro 7: Rada Unii Europejskiej podjęła decyzję

Norma emisji Euro 7: Rada Unii Europejskiej podjęła decyzję

Ruta wydechowa
Ruta wydechowa Źródło:Fotolia / WS-Design
Rada przyjęła 12 kwietnia 2024 roku rozporządzenie Euro 7, które na nowo reguluje przepisy o limitach emisji z samochodów osobowych, dostawczych i pojazdów ciężkich. To ostatni krok w procedurze legislacyjnej.

Jak czytamy, rozporządzenie dotyczące Euro 7 ustanawia przepisy o emisjach spalin z pojazdów drogowych, ale też o innych rodzajach emisji wytwarzanych np. podczas ścierania opon i hamowania. Wprowadza również wymogi dotyczące trwałości akumulatorów. Dla samochodów osobowych i dostawczych rozporządzenie utrzymuje obowiązujące limity emisji przewidziane w ramach normy Euro 6, ale wprowadza surowsze wymogi dotyczące cząstek stałych. Dla autobusów i samochodów ciężarowych rozporządzenie przewiduje surowsze limity różnych substancji zanieczyszczających, w tym reguluje niektóre dotychczas nieuregulowane, takie jak podtlenek azotu (N₂O).

Rozporządzenie Euro 7 wprowadza także bardziej rygorystyczne limity emisji cząstek wytwarzanych podczas hamowania (w tym specjalne limity dla samochodów elektrycznych). Zawiera też surowsze wymogi dotyczące okresu eksploatacji wszystkich pojazdów, także pod względem przebiegu.

Jakie będą następne kroki?

Rada zatwierdziła stanowisko Parlamentu Europejskiego, co oznacza, że akt ustawodawczy został przyjęty. Po tym jak podpiszą go przewodniczący Parlamentu Europejskiego i Rady, zostanie on opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejdzie w życie dwudziestego dnia po publikacji.

Data, od której rozporządzenie będzie stosowane, zależy od rodzaju pojazdu i wynosi:

  • 30 miesięcy w przypadku nowych typów samochodów osobowych i dostawczych oraz 42 miesiące w przypadku nowych samochodów osobowych i dostawczych.
  • 48 miesięcy w przypadku nowych typów autobusów, samochodów ciężarowych i przyczep oraz 60 miesięcy w przypadku nowych autobusów, samochodów ciężarowych i przyczep.
  • 30 miesięcy w przypadku nowych układów, komponentów lub oddzielnych zespołów technicznych montowanych w samochodach osobowych i dostawczych oraz 48 miesięcy w przypadku montowanych w autobusach, samochodach ciężarowych i przyczepach.

Kontekst procesu legislacyjnego

Rozporządzenie dotyczące normy emisji Euro 7 zostało przedstawione przez Komisję Europejską 10 listopada 2022 r. Rada UE ustaliła swoje stanowisko w tej sprawie 25 września 2023 r. Rada i Parlament wypracowały wstępne porozumienie polityczne w tej sprawie 18 grudnia 2023 r.

Unia elektryków

Warto też przypomnieć, że 19 kwietnia 2023 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły rozporządzenie (UE) 2023/851 mające zaostrzyć normy emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i nowych lekkich pojazdów użytkowych. Przewiduje ono 100 proc. redukcji emisji do 2035 r. zarówno dla aut osobowych, jak i dla samochodów dostawczych. Oznacza to co do zasady, że od 2035 na terenie UE nie będzie można zarejestrować nowego samochodu innego, niż zasilanego energią elektryczną (z baterii lub ogniw paliwowych).

„Przepisy Euro 7 są niezbędne, aby uregulować emisje z samochodów osobowych i dostawczych do 2035 r. Inne przepisy tego rozporządzenia (np. dotyczące hamulców, opon i trwałości akumulatorów) będą stosowane do nowych, bardziej ekologicznych samochodów osobowych i dostawczych także po 2035 roku” – możemy przeczytać w komunikacie Rady UE z 12 kwietnia 2024 roku.

Czytaj też:
Dwa francuskie DS-y dostały nowy napęd. Będzie oszczędniej
Czytaj też:
Rośnie popyt na samochody używane. Dealerzy biją rekordy sprzedaży

Opracował:
Źródło: Rada UE