Zielone światło dla kolejnego odcinka Via Carpatii

Zielone światło dla kolejnego odcinka Via Carpatii

Droga ekspresowa S19
Droga ekspresowa S19 Źródło:GDDKiA
Wojewoda Podkarpacki wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla dobudowy drugiej jezdni drogi ekspresowej S19 pomiędzy węzłami Sokołów Małopolski Północ i Jasionka. Umożliwia to niezwłoczne rozpoczęcie robót budowlanych.

Jak piszą drogowcy, wniosek dotyczy odcinka S19 o długości ok. 13,8 km. Wykonawcą jest firma Strabag, a wartość kontraktu to 272,8 mln zł. Wszystkie prace powinny zostać ukończone w IV kwartale 2026 r.

Wypłata odszkodowań za nieruchomości

Wydanie decyzji ZRID określa granice terenu przewidzianego do przejęcia pod budowę drogi i umożliwia rozpoczęcie procedury odszkodowawczej za przejmowane na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości. Postępowanie administracyjne mające na celu ustalenie wysokości odszkodowania będzie prowadził Wojewoda Podkarpacki.

S19 Via Carpatia

Właściciele nieruchomości otrzymają od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odszkodowanie w ciągu 14 dni od dnia, kiedy decyzja o ustaleniu odszkodowania stanie się ostateczna.

Plac budowy w rękach wykonawcy

Odcinek realizowany jest w systemie Projektuj i buduj w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. Plac budowy drogowcy niezwłocznie przekażą wykonawcy, który w pierwszej kolejności przeprowadzi inwentaryzację geodezyjną, przyrodniczą, a także inwentaryzację dróg publicznych i obiektów kubaturowych. Następnie przeprowadzone zostaną rozpoznania saperskie oraz środowiskowe, w tym ornitologiczne przed wykonaniem wycinki drzew i karczowaniem krzewów. Kolejnym etapem będą prace związane z wycinką drzew i karczowaniem krzewów oraz usuwaniem karpin.

Wykonawca będzie sukcesywnie wprowadzał elementy tymczasowej organizacji ruchu (TOR) oraz demontował wyspy dzielące i bariery. Usuwane będzie także oznakowanie grubowarstwowe kolidujące z elementami TOR. Następnie rozpocznie się pierwszy etap robót ziemnych, obejmujący odhumusowanie terenu w tym dróg dojazdowych oraz wykonanie konstrukcji tych dróg dla ruchu technologicznego, a także wzmocnienie w zakresie dróg dojazdowych i technologicznych. Frezowane będą też części nawierzchni bitumicznej od strony dobudowywanej jezdni.

Zakres prac budowlanych

Aktualnie S19 na tym odcinku posiada trzypasową jezdnię w układzie 2+1, bez pasa rozdziału kierunków jazdy. Po rozbudowie droga będzie posiadała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, pas awaryjny o szerokości 2,5 m oraz pobocza. Docelowa nośność to 11,5 t/oś. Inwestycja będzie realizowana na terenie powiatu rzeszowskiego (gmina Sokołów Małopolski i gmina Trzebownisko) i łańcuckiego (gmina Czarna), w bezpośrednim sąsiedztwie już istniejącej, pierwszej jezdni drogi ekspresowej. Na początkowym odcinku po zachodniej stronie, a od Stobiernej do Jasionki po wschodniej.

W ramach inwestycji powstaną nowe obiekty inżynierskie, w tym estakada o długości 155,6 m w miejscowości Nienadówka, dwa wiadukty (w tym jeden z funkcją przejścia dla zwierząt średnich) oraz dwa przejazdy gospodarcze. Zostaną wykonane cztery przejścia dla zwierząt średnich (jedno zespolone z wiaduktem), cztery przejścia dla zwierząt małych, osiem przejść dla płazów, ponad 2,7 km ekranów akustycznych oraz zbiorniki retencyjne (13 otwartych i 5 zamkniętych).

W ramach inwestycji istniejący MOP Stobierna (kierunek Lublin) zostanie rozbudowany, co oznacza, że w przyszłości będzie mogła powstać tu stacja paliw i obiekty gastronomiczno-handlowe. Natomiast istniejąca stacja benzynowa zlokalizowana przy dawnej DK19 w Stobiernej zostanie podłączona do drogi ekspresowej S19. Tym samym kierowcy jadący od Lublina w kierunku Rzeszowa będą mogli zatankować swoje pojazdy.

Cel inwestycji: drożna Via Carpatia

Podstawowym celem inwestycji jest zapewnienie na całej trasie Via Carpatia na terenie Polski przekroju o minimalnych parametrach 2x2 (dwie jezdnie o dwóch pasach ruchu). Istotna jest także likwidacja tzw. wąskiego gardła, powodującego utrudnienia w ruchu tranzytowym oraz na dojeździe do Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Portu Lotniczego w Jasionce.

Szlak Via Carpatia to kluczowy korytarz transportowy łączący Europę Północną i Południową. Na terenie Polski trasa będzie miała około 700 km długości. W skład szlaku drogowego Via Carpatia wchodzą odcinki dróg ekspresowych S61, S16 i S19 przebiegające przez teren pięciu województw – podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego.

W woj. podkarpackim S19 będzie miała docelowo długość ok. 169 km.

Czytaj też:
Droga ekspresowa S17. Kierowcy pojadą szybciej z Lublina do Zamościa
Czytaj też:
Szlak Via Carpatia. Są nowe wiadomości dotyczące budowy S19 w woj. podlaskim