Kolejny odcinek S17. Drogowcy dokonali kluczowego wyboru

Kolejny odcinek S17. Drogowcy dokonali kluczowego wyboru

Droga S17
Droga S17 Źródło:GDDKiA
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała wykonawcę kolejnego odcinka drogi ekspresowej S17, od Izbicy do węzła Zamość Sitaniec.

Najkorzystniejszą ofertę w przetargu, dotyczącym trasy od Izbicy do węzła Zamość Sitaniec, złożyło konsorcjum firm GAP Inşaat (lider), Fabe Polska oraz SP Sine Midas Stroy. Zaprojektowanie i budowę 10 km drogi ekspresowej wyceniono na blisko 504 mln zł.

Przetarg powtórzony

W przetargu wpłynęło 12 ofert o wartości od 503 961 270,18 zł do 800 928 658,57 zł. Budżet drogowców opiewał na 421 750 000 zł. Na wybór najkorzystniejszej oferty wpływ miały: cena (waga kryterium 60 proc.) oraz kryteria pozacenowe, czyli przedłużenie okresu gwarancji jakości na obiekty mostowe (20 proc.) oraz na inne elementy m.in. ekrany akustyczne (20 proc.).

W lutym 2024 roku drogowcy wyboru najkorzystniejszą ofertę, ale podjęli jednak decyzję o unieważnieniu wyboru wykonawcy. Wpływ na to miały m.in. wyroki KIO, dotyczące prowadzonych równolegle postępowań na wyłonienie wykonawców drogi S17 na odcinkach Piaski – Łopiennik oraz Krasnystaw – Izbica. KIO nakazała GDDKiA m.in. unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz powtórzenie czynności jej badania i oceny, do czego się zastosowali. Teraz, tak jak po pierwszym wyborze, oferenci mają 10 dni na złożenie odwołań.

Odcinek S17 Izbica – Zamość Sitaniec

Wykonawca musi zaprojektować i zbudować niespełna 10 km dwujezdniowej drogi ekspresowej na odcinku od Izbicy do węzła Zamość Sitaniec. Przebiegać on będzie nowym śladem, głównie wzdłuż obecnej drogi krajowej 17. Ominie od zachodniej strony miejscowość Podkrasne oraz Chomęciska Małe. Powstaną m.in. dwa węzły: Stary Zamość oraz Zamość Sitaniec, planowanych jest 27 obiektów inżynierskich, takich jak mosty, wiadukty oraz przejścia dla zwierząt. Powstaną także drogi do obsługi ruchu lokalnego, system odwodnienia oraz system zarządzania ruchem, przebudowane zostaną drogi poprzeczne, krzyżujące się z planowaną drogą ekspresową.

125 km w przygotowaniu i realizacji

Drogowcy przypominają, że droga ekspresowa S17 między Piaskami a Hrebennem (ok. 125 km) będzie realizowana w formule Projektuj i buduj. Obecnie na etapie realizacji są trzy odcinki S17 od Zamościa w kierunku Hrebennego. Dla odcinków Zamość Wschód – Zamość Południe, Zamość Południe – Tomaszów Lubelski oraz Tomaszów Lubelski – Hrebenne (w sumie niespełna 50 km), wykonawcy złożyli w 2023 roku wnioski do Wojewody Lubelskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Procedura jest w toku. Po wydaniu decyzji będą mogły rozpocząć się prace budowlane, co planowane jest w 2024 roku.

W przetargu są dwa wspomniane wcześniej odcinki: Piaski – Łopiennik oraz Krasnystaw – Izbica. Obecnie trwa ponowna ocena złożonych ofert. Wybór wykonawców GDDKiA planuje w wakacje.

Z kolei na etapie prac przygotowawczych są dwa odcinki: Łopiennik – Krasnystaw o długości 9 km, dla którego drogowcy uzyskali decyzję środowiskową oraz ok. 12-kilometrowy odcinek Zamość Sitaniec – Zamość Wschód, dla którego procedura ta jest w toku. Przetargi na realizację tych odcinków drogowcy planują ogłosić w 2025 roku.

Czytaj też:
Coraz bliżej do budowy kolejnego odcinka S12 w Lubelskiem
Czytaj też:
Będzie nowy odcinek drogi S11. Szybciej przez Wielkopolskę

Opracował:
Źródło: GDDKiA