Autobusów z dieslami nie będzie. Nie mają szans na spełnienie norm

Autobusów z dieslami nie będzie. Nie mają szans na spełnienie norm

Elektryczny autobus miejski
Elektryczny autobus miejski Źródło:ZTM Warszawa
Unia Europejska jest zdeterminowana, by oczyścić powietrze w europejskich miastach. Właśnie wydała rozporządzenie, potwierdzające wcześniejsze ustalenia i porozumienia międzypaństwowe. Nowe prawo to wyrok śmierci na autobusy z silnikami Diesla.

O sprawie poinformowała Rada Unii Europejskiej. Jak czytamy, 13 maja 2024 roku ogłoszone zostało rozporządzenie o normach emisji CO2 dla pojazdów ciężkich. Rozporządzenie wprowadza nowe cele redukcji emisji, ustalone wcześniej. Wprowadza także dodatkowe reguły, które w czasie kilkunastu lat mają oczyścić europejskie miasta.

Rada Unii Europejskiej napisała w komunikacie: Surowsze normy emisji CO2 pomogą zwiększyć udział pojazdów bezemisyjnych w ogólnej liczbie pojazdów ciężkich w UE, a przy tym lepiej chronić i wzmacniać innowacje w tym sektorze i jego konkurencyjność. Nowe przepisy rozszerzają zakres obecnego rozporządzenia, tak by celom redukcyjnym podlegały niemal wszystkie nowe pojazdy ciężkie, które mają certyfikowaną wartość emisji CO2 (w tym mniejsze ciężarówki, autobusy miejskie, autokary i przyczepy).

Sformalizowanie wcześniejszych ustaleń

Już w styczniu 2024 roku Komisja Europejska informowała, że nowe rozporządzenie w tej sprawie określi nowe cele w zakresie redukcji emisji CO2 na lata 2030, 2035 i 2040. Według unijnych prawodawców, nowe normy mają zapewnić, że także segment sektora transportu drogowego przejdzie na mobilność bezemisyjną. Ma to pomóc w realizacji celów klimatycznych UE do 2030 r. oraz w osiągnięciu neutralności klimatycznej do roku 2050.

Konkretne redukcje emisji do 2040 roku

Nowe porozumienie określa cele redukcji emisji CO2 dla tzw. pojazdów ciężkich (czyli samochodów ciężarowych i autobusów) na poziomie:

  • 45 proc. w latach 2030-2034,
  • 65 proc. w latach 2035-2039,
  • i 90 proc. od 2040 r. (w porównaniu z poziomami z 2019 r.).

Zakres rozporządzenia został rozszerzony i normy te będą teraz miały zastosowanie do prawie wszystkich samochodów ciężarowych (w tym pojazdów specjalistycznych, takich jak śmieciarki, wywrotki lub betoniarki od 2035 r.), autobusów miejskich, autobusów dalekobieżnych i przyczep. Konkretne cele w zakresie redukcji emisji zostały również ustalone dla przyczep (7,5 proc.) i naczep (10 proc.), począwszy od 2030 roku.

Aby przyspieszyć przejście na bezemisyjny transport publiczny w całej Europie, nowe autobusy miejskie muszą zmniejszyć emisje o 90 proc. od 2030 roku. Wszystkie nowe autobusy miejskie będą musiały być zeroemisyjne do 2035 roku.

Mapa drogowa i kolejne kroki

Zgodnie z wcześniejszym porozumieniem, Komisja Europejska ma do 2027 roku dokonać przeglądu skuteczności i wpływu rozporządzenia. Przegląd ten obejmie: rozszerzenie zakresu na małe ciężarówki, metodologię rejestracji pojazdów HDV napędzanych wyłącznie paliwami neutralnymi pod względem emisji CO2, zgodnie z prawem UE i celami neutralności klimatycznej, rolę współczynnika korekcji emisji dwutlenku węgla w przejściu na bezemisyjne pojazdy ciężkie oraz metodologię określania emisji CO2 w całym cyklu życia nowych ciężarówek i autobusów.

Czytaj też:
Norma emisji Euro 7: Rada Unii Europejskiej podjęła decyzję
Czytaj też:
Bezemisyjne TIR-y i ciężarówki. Co stoi na przeszkodzie, by było ich więcej?

Opracował:
Źródło: Rada UE, Auto-Swiat.pl