3/4 samochodów w Polsce nie ma tego ubezpieczenia

3/4 samochodów w Polsce nie ma tego ubezpieczenia

Wypadek w Bychawce Trzeciej
Wypadek w Bychawce Trzeciej Źródło:Policja
Tylko 26,3 proc. aut w Polsce ma dodatkowe ubezpieczenie Autocasco – wynika z raportu „Polacy i ryzyko – jak się ubezpieczamy? Luka ubezpieczeniowa w Polsce”.

Raport opracowany przez Polską Izbę Ubezpieczeń (PIU) we współpracy z Milliman Polska, zawiera między innymi wyliczenia dotyczące luki w obszarze ubezpieczenia Autocasco pojazdów lądowych w Polsce. Na podstawie sprawozdania statystycznego Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na koniec 2023 roku liczba czynnych umów ubezpieczenia Autocasco pojazdów lądowych, czyli popularnego ubezpieczenia AC (Autocasco) wynosiła 7,4 mln wobec 28,1 mln czynnych umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania i użytkowania pojazdów lądowych (popularnie zwanego OC).

Co czwarty ubezpieczony

Oznacza to, że tylko 26,3 proc. pojazdów w naszym kraju ma dodatkowe ubezpieczenie Autocasco. Rozbieżność wypłat w przypadku ubezpieczenia wszystkich pojazdów w wieku do lat 15 Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) oszacowała na 4,6 mld zł rocznie, przyjmując uproszczone założenie, że częstotliwość zdarzeń objętych Autocasco byłaby taka sama dla wszystkich samochodów (ubezpieczonych i nieubezpieczonych). – W tym momencie są to straty, które pokrywamy z bieżących oszczędności – podkreśla PIU.

Czytaj też:
Ewidencja kierowców w Polsce kuleje. NIK ma ogromne zastrzeżenia
Czytaj też:
Raty, wynajem, a może leasing? W jaki sposób sfinansować zakup nowego samochodu dla firmy?

Opracował:
Źródło: PIU