Droga S17 w woj. lubelskim. Zapadła ważna decyzja

Droga S17 w woj. lubelskim. Zapadła ważna decyzja

Droga S17
Droga S17 Źródło: GDDKiA
Drogowcy zakończyli ponowną ocenę ofert w przetargu na zaprojektowanie i budowę odcinka drogi ekspresowej S17 Piaski – Łopiennik o długości niespełna 17 km.

Za najkorzystniejszą drogowcy uznali ofertę na kwotę ok. 810 mln zł, którą złożyły wspólnie dwie firmy. W przetargu wpłynęło 11 ofert. W maju 2024 r. drogowcy wybrali jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Intercor, opiewającą na kwotę 695,5 mln zł. Od tej decyzji odwołali się inni uczestnicy postępowania. Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołania i zobowiązała Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad do ponownej oceny i badania ofert. Teraz jako najkorzystniejsza została wybrana oferta konsorcjum Aldesa Construcciones Polska (lider) oraz Aldesa Construcciones.

Co dalej z przetargiem?

Pozostali oferenci, dokładnie tak jak po pierwszym wyborze, mają 10 dni na złożenie ewentualnych odwołań. Jeśli ich nie będzie, dokumentacja przetargowa trafi do standardowej kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po jej zakończeniu i przedstawieniu gwarancji należytego wykonania umowy będziemy mogli podpisać kontrakt z wykonawcą.

Co zostanie zbudowane?

Powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa, drogi do obsługi ruchu lokalnego, obiekty inżynieryjne, odwodnienie i oświetlenie drogi w obrębie węzłów. Zamontowane zostaną urządzenia ochrony środowiska, w tym ekrany akustyczne, a także zbudowane zostaną przejścia dla zwierząt. Wykonany zostanie też system zarządzania ruchem.

Odcinek Piaski – Łopiennik, o długości 16,6 km, przebiegać będzie nowym śladem, wzdłuż obecnej drogi krajowej nr 17. Rozpocznie się na węźle Piaski Wschód, który zostanie przebudowany (droga S17 będzie się tutaj łączyć z trasą S12 Piaski – Dorohusk). Inwestycja obejmuje m.in. budowę trzech węzłów drogowych: Piaski Południe, Fajsławice oraz Łopiennik.

S17 Piaski – Hrebenne

Droga ekspresowa między Piaskami a Hrebennem (ok. 125 km) będzie realizowana w formule Projektuj i buduj. Obecnie na etapie realizacji są trzy odcinki S17 od Zamościa w kierunku Hrebennego. Dla odcinków Zamość Wschód – Zamość Południe, Zamość Południe – Tomaszów Lubelski oraz Tomaszów Lubelski – Hrebenne (w sumie niespełna 50 km), wykonawcy złożyli w ubiegłym roku wnioski do Wojewody Lubelskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Procedura jest w toku. Po wydaniu decyzji będą mogły rozpocząć się prace budowlane, co zaplanowane jest jeszcze w tym roku.

W przetargu są odcinki Krasnystaw – Izbica oraz Izbica – Zamość Sitaniec. Dla pierwszego z nich trwa ponowna ocena złożonych ofert, natomiast dla drugiego drogowcy wybrali już wykonawcę, konsorcjum GAP Inşaat (lider), Fabe Polska oraz SP Sine Midas Stroy. Obecnie Prezes Urzędu Zamówień Publicznych prowadzi obligatoryjną kontrolę przetargu. Po jej zakończeniu i przedstawieniu gwarancji należytego wykonania umowy GDDKiA będzie mogła podpisać kontrakt z wykonawcą.

Dwa odcinki są na etapie prac przygotowawczych. Łopiennik – Krasnystaw o długości 9 km oraz ok. 12-kilometrowy Zamość Sitaniec – Zamość Wschód. Przetargi na realizację drogowcy planują ogłosić w przyszłym roku.

Czytaj też:
Wakacje 2024. Nowe drogi, którymi kierowcy jeszcze nie jechali
Czytaj też:
Obwodnica Łomży i spektakularny most. Coraz bliżej do przejezdności

Opracował:
Źródło: GDDKiA