Leasing pojazdów. Branża błyskawicznie odrabia straty

Leasing pojazdów. Branża błyskawicznie odrabia straty

Leasing samochodu
Leasing samochodu Źródło: Santander Consumer Bank
Pod koniec tego roku, sektor leasingowy może osiągnąć wartość zbliżoną do wartości sprzed spowolnienia. Prognoza Związku Polskiego Leasingu wskazuje na 20,2 proc. wzrost na koniec 2021 roku.

Związek Polskiego Leasingu, reprezentujący polski sektor leasingowy podał, że w I połowie 2021r. firmy leasingowe udzieliły łącznego finansowania o wartości 40,5 mld zł, przy dynamice rynku na poziomie 36,2 proc. rok do roku. To pierwszy tak dobry wynik sektora leasingowego od końca 2018 r., kiedy wartość rynku przekroczyła pułap 82,6 mld zł. Patrząc historycznie przez kolejne dwa lata (2019 i 2020) sektor leasingowy notował ujemne dynamiki, które zostały przełamane w tym roku.

Jak mówi Paweł Pach, przewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu: „Pierwsze sześć miesięcy tego roku pokazało, że przedsiębiorcy wrócili do inwestycji i realizowali je przy udziale leasingu. To dwie dobre wiadomości. Aktywność polskich firm, głównie z segmentu MŚP, w prosty sposób przekłada się na wyniki sektora leasingowego, a te są bardzo dobre. Równie wysokie są oczekiwania na kolejne miesiące roku. Według najnowszej prognozy ZPL, branża leasingowa ma szansę nadrobić dwa lata spowolnienia. Dla leasingodawców był to czas wytężonej pracy związanej ze zmianą procesów, sposobu zawierania umów czy zmiany metod kontaktu z klientami. Każda prognoza jest dziś obarczona dużym ryzykiem, ze względu na zbliżającą się jesień i czwartą falę pandemii, jednak eksperci sektora leasingowego mają nadzieję na dobrą końcówkę roku”.

Struktura rynku leasingu

Firmy zrzeszone w Związku Polskiego Leasingu koncentrują się na obsłudze transakcji leasingowych, które wartościowo stanowią 86 proc. zawieranych umów. Najnowsze dane rynkowe pokazują, że wartość wszystkich kontraktów leasingowych podpisanych w pierwszej połowie tego roku wyniosła 34,8 mld zł.

Największą grupą odbiorców usług leasingowych pozostają mikro i małe firmy, czyli klienci o obrotach do 20 ml zł, którzy stanowią 73,8 proc. Klienci mikro (tj. firmy o obrotach do 5 mln zł) mają 55 proc. udział w rynku, a firmy o obrotach od 5 do 20 mln zł 18,9 proc. udział. Transakcje zawierane z firmami o największych o obrotach (powyżej 20 mln zł) stanowią 25,3 proc., podczas gdy umowy z klientami indywidualnymi są szacowane na 0,7 proc.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2021 roku, przy pomocy leasingu i pożyczki inwestycyjnej, przedsiębiorcy najczęściej finansowali pojazdy lekkie (mające 43,6 proc. w strukturze rynku leasingu) oraz maszyny i inne urządzenia (odpowiadające za 27,9 proc.). Nieco rzadziej finansowali pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe, naczepy, przyczepy i autobusy (23,2 proc. udział w rynku). Inne aktywa takie jak: sprzęt IT, samoloty, statki, tabor kolejowy i pozostałe pojazdy mają 4,5 proc. udział w rynku, podczas gdy nieruchomości zaledwie 0,7 proc. udział.

Pojazdy lekkie (osobowe i dostawcze)

Branża leasingowa w pierwszej połowie 2021 roku sfinansowała pojazdy lekkie o łącznej wartości 17,7 mld zł, co stanowiło wynik o 29 proc. wyższy niż rok wcześniej. Oba typy pojazdów tj. pojazdy osobowe i dostawcze do 3,5 t., odnotowały wysokie dynamiki (odpowiednio 31,1 proc. i 18,4 proc.).

Pojazdy ciężarowe

Ubiegłoroczny kryzys w największym stopniu obniżył wolumen finansowania pojazdów ciężarowych, dzięki czemu odbicie w tym segmencie rynku jest najbardziej znaczące. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2021 roku leasingodawcy podpisali kontrakty o łącznej wartości 9,4 mld zł, wobec 4,9 mld w roku ubiegłym. Za 91 proc. wzrost w tym segmencie rynku w br. odpowiadały w równym stopniu transakcje dotyczące ciągników siodłowych (117 proc. dynamika), naczep i przyczep (105,9 proc.) jak i pojazdów o masie powyżej 3,5 tony (59,7 proc. wzrost). Gorsze wyniki branża zanotowała jedynie w obszarze finansowania autobusów.

Jak wygląda prognoza ZPL na koniec 2021 roku?

Prognoza ZPL pokazuje, że w 2021 roku rynek leasingu odrobi straty poniesione w ciągu dwóch ostatnich lat. Dynamika branży leasingowej w 2021 r. na poziomie 20,2 proc. będzie zgodna z prognozowanym wzrostem inwestycji prywatnych i scenariuszem rozwoju gospodarczego w Polsce. Do końca 2021 roku branża leasingowa możne udzielić łącznego finansowania o wartości przekraczającej 84,3 mld zł. Tym samym rynek leasingu w 2021r. może przekroczyć wartości osiągnięte w 2018r.

Czytaj też:
Będą dopłaty do leasingu aut elektrycznych. Ruszył nabór

Źródło: ZPL
 0

Czytaj także