Czy trzeba płacić abonament RTV za radio w samochodzie? Stawki i kary w 2024 roku

Czy trzeba płacić abonament RTV za radio w samochodzie? Stawki i kary w 2024 roku

Dacia Sandero Stepway 1.0 ECO-G
Dacia Sandero Stepway 1.0 ECO-G Źródło:Janusz Borkowski (Auto WPROST.pl)
Opłata abonamentowa RTV, dotyczy nie tylko radia i telewizora znajdujących się w domu, ale także radioodtwarzacza samochodowego. Wyjaśniamy, kto musi ją uiścić, ile wynosi oraz jaka jest kara za niepłacenie abonamentu.

Zacznijmy od tego, że każdy właściciel odbiornika radiofonicznego zobowiązany jest do jego rejestracji w ciągu 14 dni od wejścia w jego posiadanie. Do jego obowiązków należy także płacenie abonamentu RTV. Zadania te wynikają z ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych oraz rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 grudnia 2013 roku.

Toyota GR86

Radio w aucie – czy osoba fizyczna musi płacić abonament RTV?

Zgodnie z art. 2 ust. 5 pkt. 1 i pkt. 2 ww. ustawy, właściciel samochodu (osoba fizyczna) niezależnie od liczby posiadanych radioodtwarzaczy (zarówno tych znajdujących się w domu jak zainstalowanych w pojazdach), uiszcza tylko jedną opłatę abonamentową. Jeśli więc co miesiąc płacimy abonament RTV za domowe sprzęty (radio lub radio i telewizor), nie musimy już oddzielnie płacić za radio samochodowe. Pamiętać należy, że obowiązek wnoszenia opłaty spoczywa na posiadaczu sprzęty RTV, a nie na jego użytkowniku.

Radio w aucie – czy przedsiębiorca musi płacić abonament RTV?

Zupełnie inaczej sprawa opłat za radioodtwarzacz samochodowy wypada w przypadku przedsiębiorstw, instytucje oraz osób prowadzących działalność gospodarczą. Ci zobowiązani są do płacenia abonamentu RTV za każdy posiadany odbiornik radiofoniczny, w tym również za radia zainstalowane w samochodach służbowych. Co istotne, wnoszenie opłat RTV w gospodarstwie domowym nie zwalnia od obowiązku rejestracji odbiorników i wnoszenia opłat w miejscu pracy.

Radio w aucie – kto jest zwolniony z opłaty abonamentowej RTV?

Zwolnienie z tytułu wnoszenia opłaty abonamentowej za radio samochodowe dotyczy osób:

  • które ukończyły 75 rok życia,
  • które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia,
  • które są zaliczone do I grupy inwalidzkiej,
  • weteranów będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi.

Renault Clio E-Tech 145 full hybrid

Radio w aucie – jakie urządzenie podlega opłacie abonamentowej?

Za odbiornik radiofoniczny uznaje się każde urządzenie techniczne, które umożliwia natychmiastowy odbiór programu radiowego, bez względu na źródło poboru sygnału np. antena, czy złącze internetowe. Opłata abonamentowa obowiązuje nas, nawet gdy nie korzystamy z zainstalowanego radia w samochodzie.

Obowiązkowi rejestracji nie podlegają odbiorniki radiowe:

  • wykorzystywane wyłącznie przy tworzeniu audycji lub innych przekazów;
  • wykorzystywane wyłącznie do tworzenia, rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiowych, w tym do kontroli jakości rozpowszechniania lub rozprowadzania;
  • przeznaczone przez przedsiębiorcę do sprzedaży lub przekazania osobom trzecim do używania na podstawie umów, jeżeli czynności te należą do przedmiotu działalności gospodarczej danego przedsiębiorcy.

Radio w aucie – jaka jest stawka abonamentu w 2024 roku?

Wysokość opłaty abonamentowej za posiadania radioodtwarzacza samochodowego w 2024 jest taka sama jak w 2023 roku i wynosić będzie 8,70 zł. Ci, którzy zdecydują się na płatność za cały rok, mogą liczyć na 10-procentową zniżkę (10,44) zł. By ją otrzymać, muszą wnieść opłatę najpóźniej do 25 stycznia 2024 r. Jeśli zdążą wnieść rocznej opłaty do tego czasu, obwiązuje ich standardowa stawka w wysokości 104,40 zł. Dla spóźnialskich dobra wiadomość jest taka, że przez cały rok mogą oni skorzystać z pozostałych zniżek z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc. Na przykład jeśli zechcą uiścić opłatę z góry za cztery miesiące, to otrzymają rabat w wysokości 1 zł i zapłać 33,80 zł.

Radio w aucie – do kiedy trzeba zapłacić abonament RTV?

Jeśli nie zdecydujemy się na płatność z góry, opłatę abonamentową za radioodtwarzacz w samochodzie należy uiścić do 25 dnia każdego miesiąca. Płatności możemy dokonać za pośrednictwem poczty (w placówce lub przez internet na platformie płatności) lub e-przelewem. By jej dokonać, musimy znać 26-cyfrowy numeru rachunku bankowego abonenta. Zostanie on nam nadany podczas rejestracji odbiornika, której możemy dokonać przez Pocztę Polską (podczas wizyty w placówce lub przez internet_.

Radio w aucie – ile wynosi kara za nieopłacenie abonamentu RTV?

Kara za niepłacenie abonamentu RTV wynosi 30-krotność podstawowej opłaty i w przypadku radioodbiornika samochodowego wynosi 261 zł. O ile w przypadku mieszkania mamy prawo nie wpuścić kontrolera do środka, o tyle w przypadku samochodu wystarczy, że pracownik poczty polskiej zajrzy przez szybę do środka i sprawdzi, czy znajduje się w nim radioodtwarzacz. Osoby, który nie mają w domu sprzętu RTV, a posiadały radioodbiornik samochodowy i do czasu sprzedaży auta wnosiły opłatę abonamentową, powinny na poczcie zgłosić ten fakt i wyrejestrować sprzęt.

Czytaj też:
Radioodtwarzacz w dzisiejszych czasach? Sony właśnie zapowiedziało dwa nowe urządzenia
Czytaj też:
Aplikacje samochodowe w telefonie. Zdziwisz się, co teraz potrafią

Źródło: Poczta Polska,