Na ten QUIZ odpowiedzi trzeba znać, bo tak stanowi prawo. Ale czy je znasz?

Twój wynik:

1 / 14 Maksymalna prędkość, z jaką można poruszać się hulajnogą elektryczną wynosi:

20 km/h
25 km/h
30 km/h

2 / 14 Tworzenie „korytarza życia” jest:

Obowiązkiem kierowców
Zaleceniem dla kierowców
Prawo o ruchu drogowym tego nie precyzuje

3 / 14 Maksymalna prędkość w obszarze zabudowanym wynosi:

30 km/h
50 km/h
50 km/h w godzinach 6:00-23:00 i 60 km/h w godzinach 23:00-6:00

4 / 14 Prędkość na polskich drogach ekspresowych jest ograniczona do maksymalnych:

120 km/h
130 km/h
140 km/h

5 / 14 Do obowiązkowego wyposażenia samochodu osobowego NIE należy:

Trójkąt ostrzegawczy
Gaśnica
Apteczka

6 / 14 Dozwolona prędkość na drodze dwujezdniowej (z dwoma pasami ruchu w każdą stronę) wynosi dla auta osobowego:

90 km/h
100 km/h
110 km/h

7 / 14 Samochodem osobowym z przyczepą drogą ekspresową można jechać maksymalnie:

80 km/h
100 km/h
120 km/h

8 / 14 Maksymalna prędkość, jaką można jechać motorowerem, to:

35 km/h
40 km/h
45 km/h

9 / 14 Rowerem elektrycznym zgodnie z prawem nie można przekroczyć prędkości:

50 km/h
60 km/h
Nie wprowadzono limitu

10 / 14 Granica dopuszczalnej zawartości alkoholu w organizmie dla kierującego pojazdem mechanicznym wynosi w Polsce:

0,0 promila
0,2 promila
0,5 promila

11 / 14 Posiadając prawo jazdy kategorii B, można jeździć motocyklem do 125 ccm. Maksymalna prędkość możliwa do osiągnięcia w takim pojeździe to:

90 km/h
100 km/h
Ustawodawca tego nie określił. Można jechać tyle, ile dopuszczają przepisy w danym miejscu

12 / 14 Za przekroczenie prędkości o 6-10 km/h, bez względu na rodzaj ograniczenia, otrzymuje się (zgodnie z taryfikatorem):

0 punktów karnych
1 punkt karny
2 punkty karne

13 / 14 Dozwolona prędkość na autostradzie dla motocykli wynosi w Polsce:

120 km/h
130 km/h
140 km/h

14 / 14 Pojazdami UTO (urządzenia transportu osobistego, w tym hulajnogi elektryczne) można poruszać się po ulicach w obszarze zabudowanym. Ale tylko po takich, na których obowiązuje ograniczenie prędkości do:

30 km/h
50 km/h
90 km/h